Damir Marjanović

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Hrvata
Klub stranaka: 
Samostalni zastupnici Hodžić-Lemezan-ZNG
U sazivu: 
Petak, 11 Novembar, 2022
Pripadnost stranci: 
Za nove generacije
Član kolegija: 
Ne
Image: 
Mail: 
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član