Odgovori na zastupnička pitanja

24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Samir Suljević

Elvis Vreto

Bilsena Šahman

Danijela Kristić

Jasna Duraković

Damir Nikšić

Elmedin Konaković

Vildana Bešlija

Vibor Handžić

Neira Dizdarević

Samra Ćosović-Hajdarević

Zvonko Marić

Amel Mekić

Haris Pleho

Admela Hodžić

Damir Marjanović

Segmedina Srna-Bajramović

Igor Stojanović

Senad Hasanović

Mirza Čelik

Jasmina Bišćević-Tokić

Sabahudin Delalić

Arijana Memić

Bibija Kerla

Smiljana Viteškić

Elvedin Okerić

Vedran Jakupović