Zastupničko pitanje vezano za kontrolu mesa u Kantonu Sarajevo.