Zastupničko pitanje: Da li je planirano postavljanje podiznih stubova na Trgu Oslobođenja – Alija Izetbegović, konkretno na lokaciji spoja ulica Muhameda Kantardžića i Zelenih beretkii.