Zastupnička inicijativa za inspekcijski nadzor nad provedbom zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-39717-5/19 od 19.11.2019. godine.