Zastupničko pitanje "da li se vrši obeštećenje –isplata naknade za izgubljenu dobit vlasnicima zemljišta, zbog nemogućnosti korištenja istog na osnovu zabrana, a koje nije otkupljeno do danas i nalazi se u prvoj vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“.