Zastupničko pitanje: “Da li prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17) pravno lice koje želi postaviti bilo kakvu reklamu na fasadu zgrade, bez obzira na njenu veličinu, mora imati odluku etažnih vlasnika?”