Zastupničko pitanje koje se odnosi na Collegium artisticum: • Da li je završen proces formiranja javne ustanove, ako nije kada će biti i zašto se toliko odugovlači? Ko je odgovoran?