Pitanje: Molim da me izvijestite o stanju bespravne gradnje u okviru Spomenika prirode “Vrelo Bosne”. Da li postoje objekti koji se još uvijek bespravno nalaze na području Spomenika prirode, te da li su zabilježeni novi slučajevi bespravne gradnje?