Zastupnička inicijativa “za uvođenje patronažne službe u okviru sadašnje primarne zdravstvene zaštite (PZZ), kako bi unaprijedili zdravstvenu oblast, a potrebe građana za optimalnom zdravstvenom zaštitom doveli na zadovoljavajući nivo”.