Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravnika.