Zastupničko pitanje upućeno premijeru Kantona Sarajevo Mariu Nenadiću.