Odgovori na zastupnička pitanja

Samir Suljević

Jasmina Bišćević-Tokić

Igor Stojanović

Samra Ćosović-Hajdarević

Haris Pleho

Elvedin Okerić

Damir Nikšić

Bibija Kerla

Vedran Jakupović

Amra Hasagić

Sabahudin Delalić

Hamed Aljović

Bilsena Šahman

Neira Dizdarević

Smiljana Viteškić

Segmedina Srna-Bajramović

Danijela Kristić

Jasna Duraković

Vildana Bešlija

Arijana Memić

Elvis Vreto

Sead Milavica

Damir Marjanović

Zvonko Marić