Zastupničko pitanje vezano za realizaciju Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-10531-22/09 u vezi Rješenje o rušenju dograđenog novog objekta i novoizgrađene platforme za ljetnu baštu investitoru HBRP „Hoteli Ilidža“...