Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima Vlasti Kantona Sarajevo.