Zastupničko pitanje: “Da li je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo donijelo odluku o izmještanju autobuskog terminala iz Ulice Sutjeska, te da li je poznata nova lokacija terminala?”