Zastupničko pitanje: “Koliko je sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo utrošeno za projekat sistema zatvorenih stajališta, a evidentno je da na terenu nije ništa urađeno”?