Zastupničko pitanje vezano za minibusku liniju Hadžići-Drozgometva-Selimovići.