Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija je pokrenula inicijativu prema Vladi KS za stavljanje u funkciju telefonskih linija koje će biti 24 sata aktivne za sve osobe iznad 65 godina, te da su ti brojevi telefona vidno istaknuti u informativnom programu TVSA, kao i u svim zvaničnim komunikacijskim kanalima Vlade. Svrha je omogućavanje posjeta svim osobama iznad 65 godina koje iskažu potrebu (ne samo onih koji su evidentirani putem centara za socijalni rad), posebno onim koji žive sami u domaćinstvu.

Također, zastupnica traži da Vlada Kantona Sarajevo pokrene inicijativu prema Federalnom štabu civilne zaštite za izmjenu naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u svrhu odobravanja kretanja u terminima koji će biti prilagođeni ovoj kategoriji stanovništva.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 3 April, 2020
Pošalji mail: 
Da