Zastupnička inicijativa “za izradu Strategije o razvoju sporta u Kantonu Sarajevo sa kriterijima za dodjelu sredstava”.