Zastupničko pitanje vezano za elektronsku registraciju turista na području Kantona Sarajevo.