Bilsena Šahman

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
U sazivu: 
Srijeda, 23 Januar, 2019
Pripadnost stranci: 
SAMOSTALNI ZASTUPNICI
Član kolegija: 
Ne
Image: 
Mail: 
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član