Zastupničko pitanje vezano za Facebook profil Vlade Kantona Sarajevo.