Zastupničko pitanje: “Molim da me obavijestite da li je došlo do upošljavanja još jednog inspektora iz stambene oblasti budući da u toj oblasti radi samo jedan inspektor, ukoliko nije, zašto nije?”