Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju i sanaciju krova na Društvenom domu Tarčin u Tarčinu za što je potrebno 80.000,00 KM”.