Inicijativa “za izmjenu pravnog okvira na federalnom i kantonalnom nivou kako bi se spriječilo izdavanje okolinskih dozvola objektima koji će imati značajnije emisije polutanata naročito PM10 i PM 2.5 čestica.di tačni izvršite popravku”.