Zastupnička inicijativa za nadzor nad procesom starih i novih imenovanja direktora javnih preduzeća, ustanova, upravnih i nadzornih odbora.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

• Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo pravde i uprave da izvrše nadzor nad procesom starih i novih imenovanja direktora javnih preduzeća, ustanova, upravnih i nadzornih odbora da li su provedena na zakonit način, a naročito da li su u skladu sa ​članom 4. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBIH (Službene novine FBIH 70/08), te ​članom 12. Zakona o javnim preduzećima FBIH (Službene novine FBIH 08/05).

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da