Zastupnička inicijativa za izradu baze podataka zagađenih područja sa GIS mapama prema EU INSPIRE Direktivi na području Kantona Sarajevo.