Zastupnička inicijativa da se proglasi moratorijum na izgradnju hidroelektrana i da se obustave svi daljnji projekti na rijekama dok se ne izvrši kompletna revizija prethodnih postupaka.