Zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo: • Koliko žena je izabrano na nove i rukovodeće funkcije?

Bilsena Šahman
Pitanje

Zastupnica Bilsena Šahman na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo:

• Koliko žena je izabrano na nove i rukovodeće funkcije?

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da