Zastupničko pitanje vezano za broj izvršenih kontrola na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom Prim dr. Abdulah Nakaš.