Zastupnička inicijativa vezana za uvođenja dnevnog boravka tokom zimskog i ljetnog raspusta u javnim ustanovama u kojima se vrši obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju.