Zastupničko pitanje upućeno Vladi KS, resornim ministarstvima i Kriznom štabu KS.