Zastupnička inicijativa “za izmjenu i dopunu Zakona o šumama Kantona Sarajevo objavljenog (Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/2013)”.