Zastupnička inicijativa “za izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona / Sl KS 30/17 i 46/17/ u članu 1. koji se odnosi na izmjene i dopune člana 40. stav 1 i 3”.