Zvonko Marić

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Hrvata
U sazivu: 
Petak, 16 Novembar, 2018
Pripadnost stranci: 
Savez za bolju budućnost - Fahrudin Radončić
Član kolegija: 
Da
Image: 
Mail: 
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Predsjednik