Zastupničko pitanje: Molim KJKP Park, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da me obavijeste o sječi stabala uz cestu na Darivi, te o stanju same saobraćajnice.