Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Eldar Čomor,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu "da Ministarstvo odmah pristupi aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srenjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo " uz sljedeće obrazloženje:

"Smatram da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo treba HITNO pristupiti aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo. Naime, u javnosti je poznata činjenica da je određeni broj direktora osnovnih i srednjih škola zloupotrebljavao zakonom dana ovlaštenja na način da je suprotno pozitivnim zakonskim propisima donosio odluke iz svoje nadležnosti. Navedena pojava je najznačajnije izražena u postupku prijema zaposlenika. U tom smislu tražim da Ministarstvo uputi zahtjev Upravi za inspekcijske poslove da putem inspekcijskog nadzora, utvrdi koji su direktori zloupotrebili dana ovlaštenja, te da iste prekršajno ili krivično procesuira u ovisnosti od težine zloupotrebe službene dužnosti. Smatram da bi Ministarstvo pored navedenih aktivnosti trebalo i naložiti školskim odborima da po hitnom postupku pokrenu smjenu direktora u slučaju dokazanog kršenja zakona. Imajući u vidu navedeno, pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministra da dostavi informaciju o radnjama koje Ministarstvo planira preduzeti u cilju realizacije ove inicijative."

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja kako slijedi:

1. Koliko podzakonskih akata, po donesenim zakonskim rješenjima od strane Skupštine Kantona Sarajevo, su resorna ministarstva Vlade Kantona Sarajevo bila dužna izraditi, utvrditi i propisati?
2. Koliko ih je urađeno i koji su to podzakonski akti?
3. Koliko ih je neurađenih i koji su to podzakonski akti?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja,Ministarstva saobracaja,Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša I Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalaze se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu "za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići" uz sljedeće obrazloženje:

"Početak je školske godine, a kroz navedene ulice se kreće ogroman broj djece. Ulica od centra Hadžića do naselja Grivići i centralna ulica u Tarčinu su nedavno rekonstruisane i obnovljene, te se pojedini vozači ne vodeći računa o toj djeci kreću velikim brzinama, te ugrožavaju sigurnost djece i ostalih građana.
Postavljanje usporivača brzine bi nesavjesne vozače spriječilo da ugrožavaju djecu i doprinijelo većoj sigurnosti istih."

Odgovor:

Zastupnik Eldar Čomor na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ na ovoj skupštini želim da pokrenem inicijativu za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići”

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Fikret Prevljak,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade "da Ministarstvo osigura da srednje škole kao javne ustanove i Univerzitet u Sarajevu poštuju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine koji daje prednost pri upisu djece pripadnika boračke populacije".

Inicijativu uz obrazloženje naci cete u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Haris Pleho,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "širenje neugodnih mirisa iz okolnih područja gradske deponije".

Pitanje uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Povodom aktuelne situacije na odlagalištu otpada «Smiljevići» izazvane iskopavanjima Instituta za nestale osobe BiH po nalogu Tužilaštva BiH, a koje za posljedicu ima, između ostalog, širenje neugodnih mirisa u okruženju objekta, iz Vlade Kantona Sarajevo je 14.09.2015.godine Tužilaštvu BiH upućen zahtjev za hitno izjašnjenje oko saniranja nastale štete, te o daljnjim planovima s obzirom na najave da će istraživanje biti nastavljeno.

U zahtjevu je ukazano na neodrživost postojećeg stanja i potencijalne...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za ukidanje jednog odjeljenja prvog razreda u Osnovnoj školi "Mak Dizdar" na Otoci.

Pitanje u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ismir Jusko,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Nezadovoljan učinjenim, zastupnik Ismir Jusko, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo ponovo je pokrenuo zastupničku inicijativu sa Druge radne sjednice od 29.04.2015.godine:

"Inicijativa je vezana za Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Problem preduzeća egzistira već neko vrijeme. Samo preduzeće Zavod osnovano je u okviru Građevinskog fakulteta kao neovisni profitni centar koji se samostalno finansirao od svoje aktivnosti. Projektovanje saobraćajnica, testiranje kvaliteta, naučna istraživanja, atesti itd. U to vrijeme uposlenici Zavoda bili su profesori sa Građevinskog fakulteta, asistenti te uspješni studenti koji su tu zapošljavali nakon završetka studija. Zavod posluje u svojoj zgradi koja se nalazi pored Građevinskog fakulteta Sarajevo i sama zgrada je napravljena izdvajanjem sredstava od uposlenika Zavoda. Vremenom, a crpeći sve resurse Zavoda direktori su odlazili u ministarstva i javna preduzeća a Zavod je prepušten sam sebi i trenutno posluje bez definisanog vlasničkog odnosa i licenci koje su mu potrebne za rad i legalno poslovanje. S tim da preostale uposlenike Zavoda koji ničim nisu doprinijeli ovoj situaciju čeka sudbina radnika Aide DITE i slično. S tim da se ovaj problem može riješiti brzo i efikasno uz političku volju i nadzor Kanton koji upravlja fakultetima u Sarajevu. Tražim da se preispita što je prije moguće status i međusobni odnos Građevinskog fakulteta Sarajevo i Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Te da se donesu hitni zaključci i upute menadžmentu ovih firmi kako ne bi došlo do kolapsa u poslovanju Zavoda koji je potreban i fakultetu i privredi Kantona Sarajevo. A samim tim bilo bi manje 50-tak ljudi na birou za zapošljavanje, što u današnje vrijeme nije beznačajno."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevo više puta podnosio je inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješavanje pravnog statusa pomenutog Zavoda. Takođe Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je da Vlada Kantona Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja) da pismenu saglasnost za prenos osnovačkih prava nad Zavodom sa Kantona na Vladu Federacije.
Iz samog naziva Zavoda za saobraćaj vidi da je isti u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, to je ovo...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Zbog velikih gužvi koje se stvaraju u saobraćaju zbog odvoza smeća u jutranjim satima, naručito u periodu između 06:30 i 08:30 na područiju općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad postavljam slijedeće zastupničko pitanje : Zbog angažovanja radnika da u navedenom periodu vrše odvoz smeća stvaraju se velike saobraćajne gužve, saobraćajni čepovi koji često uzrokuju nervozu kod vozača te često se dešava da radnici imaju pred incidentnu situaciju od strane vozača koji ne mogu da prođu od njih. Vozači koji zaglave u takvim gužvama naprimjer u Starom Gradu često naprave saobraćajnu nesreću u Novom Gradu jer su žurili da stignu na posao ili odvedu djecu u školu. Predlažem da dispečeri koji rade na raspoređivanju ekipa za odvoz smeća da pomjere odvoz smeća za period prije 06:00 sati ili kada gužve nisu aktuelne u jutranjim satima."

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za "hitnim pojačanim inspekcijskim i policijskim nadzorom nelegalnih taxi vozila, posebno u večernjim satima".

Inicijativu uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo finansija i Vlada Kantona Sarajevo u roku od 15 dana zatraže od Porezne uprave FBiH spisak svih primanja sa Budžeta Kantona Sarajevo kao i sva primanja u svim javnim ustanovama, fondovima i javnim preduzećima u vlasništvu Kantona Sarajevo u proteklih 12 mjeseci, uključujući i naše, te da se spisak objavi javno po uzoru na spisak koji je objavljen o platama na Federalnom nivou 2013.godine".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu privrede "za izmjenu i dopunu Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",broj 18/10), u dijelu koji se odnosi na član 42. Zakona o vodama, kojim se propisuje donošenje Odluke o zaštiti izvorišta".

Obrazloženje inicijative se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministartsvu privrede "za preduzimanje potrebnih aktivnosti na izradi novog Zakona o turizmu na nivou Kantona Sarajevo".

Obrazloženje inicijative nalazi se u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Avdibegović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu "da Vlada Kantona Sarajevo do naredne sjednice Skupštini Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, a koje isporučuje toplotnu energiju najvećem dijelu stanovništva i privrednih subjekata u urbanom dijelu Vogošće".

Inicijativu uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je na 18. sjednici održanoj 15.10.2015. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo. Navedenom odlukom, privredno društvo "BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća koje je bilo u nadležnosti Ministarstva privrede, stavljeno je na Listu privrednih društava kojim upravlja Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.
Naime, članom 3. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/04, 21/05 i 36/14)...

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Avdibegović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu kako slijedi:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da izvrši analize i utvrdi postojanje potrebe za uvođenjem dvokratnog radnog vremena u vrtićima JU ''Djeca Sarajeva''.
Obrazloženje:
Uzimajući u obzir da se mnogi roditelji danas bave zanimanjima koja zahtijevaju dvokratno radno vrijeme i dezurstva, tako da radni dan nerijetko zavrsava u kasnim vecernjim satima, predlazem da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u roku od 30 dana provede anketu u vrtićima JU ''Djeca Sarajeva'' i utvrdi da li su roditelji zainteresovani za organizovanjem rada u dvije smjene.
Neusklađenost radnog vremena javnih predskolskih ustanova sa radnim vremenom roditelja znacajno otezava organizaciju porodice i utice na kolicinu kvalitetno provedenog vremena njenih clanova. Na osnovu rezultata ankete moći će se utvrditi eventualna potreba za organizovanjem popodnevne smjene u određenim vrtićima. Takođe, predlažem da se minimalno polugodišnje pruži mogućnost roditeljima da se izjasne kakvo im radno vrijeme vrtića odgovara, kako bi se isto moglo maksimalno prilagođavati potrebama roditelja.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnice nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Nermin Bjelak,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li postoji strategija Vlade Kantona Sarajevo o eventualnom prihvatanju izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja koja se ovih dana dešava u našem susjedstvu, što najvjerovatnije neće ni nas zaobići?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li je istina koja je objavljena ovih dana u sredstvima informisanja da je u nekim ministarstvima i njima odgovornim institucijama primljen određeni broj ljudi bez odobrenja i saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, koja je donijela Uredbu o zabrani zapošljavanja u Kantonalnim institucijama do 31.12.2015.godine?"

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Rasim Smajić,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Smajić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i pokrenuo inicijativu vezano za neplatiše vode i ostalih komunalija.

Pitanje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Smajić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "rekonstrukciju objekta Doma zdravlja Kumrovec".

Pitanje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Sabahudin Delalić,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015..godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu pravde i uprave, a vezano za poslove održavanja javne rasvjete.

Pitanje u cjelosti možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo pravde i uprave

Sejo Bukva,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sejo Bukva, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo, a odnosi se na "mogućnost iznalaženja sredstava za nabavku opreme i sportskih rekvizita za održavanje tjelesnog odgoja u osnovnim i srednjim školama", uz sljedeće obrazloženje:

"Informacije kojima raspolažem ukazuju na to da djeca na časovima tjelesnog odgoja oskudijevaju i nemaju adekvatnu opremu, odnosno rekvizite koji bi im olakšali tjelesni razvoj, a žele da se bave sportom i sanjaju da postanu vrhunski sportisti. Tom prilikom mislim na lopte, strunjače i druge rekvizite. Često puta sam i sam bio svjedokom neopremljenosti sportskih dvorana. Stoga, apelujem da nadležno ministarstvo poduzme sve aktivnosti, počev od analize i evidencije po svim školama, kako bi se stekao uvid šta im to nedostaje, do planiranja sredstava za nabavku istih."

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sejo Bukva, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo, odnosno prema resornom ministru Sameru Rešidatu kojem upućuje čestitke što je prepoznao ovakve uspjehe i što adekvatno podržava sport, a tiče se planiranja sredstava za stipendiranje djece – sportista koji osvajaju zlatne medalje i koji su veliki potencijal i budućnost ove zemlje. Inicijativu je pokrenuo uz sljedeće obrazloženje:

"Naime, svjedoci smo šta su nedavno ta djeca napravila za Kanton Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. Također smo bili svjedoci da su neujednačeno nagrađeni za svoju uspjehe. S obzirom da postoji zakonska regulativa na nivou Kantona Sarajevo, tj. Zakon o sportu, predlažem da se sistematski uredi ova oblast na način da djeca do 18 godina, a odnosi se na sve sportove, bilo pojedinačno ili ekipno, a koji ostvare rezultat na evropskom ili svjetskom nivou, steknu pravo na stipendiranje od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. Težak i mukotrpan je put do medalje, put pun odricanja i ulaganja. Na ovaj način bi im olakšali da se razvijaju zajedno sa svojim trenerima, koji ih prate na putu prelaska u seniorsku i reprezentativnu ekipu, te u dobroj mjeri spriječili njihov odlazak iz zemlje."

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Selma Filipović,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje prema Ministarstvu unutrašnjih poslova vezano za "poduzimanje konkretnih mjera za smanjenje nesigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Zahvaljujem iskreno glavnoj Kantonalnoj tužiteljici gospođi Burzić na datim korektnim odgovorima uz dodatnu molbu da nam se dostave podaci koliko je u kvoti od cca 110 000 predmeta po nepoznatom počinitelju vezano za svaku od predmetnih godina 2011, 2012, 2013, 2014 i šest mjeseci 2015. Unaprijed zahvaljujem.
Za predstavnike MUP-a KS molimo da obrate pažnju na formulaciju pitanja i ono šta se traži kroz postavljeno pitanje i da se udostoje da nam pruže adekvatne informacije koje sam tražio od njih. Uključujući i ovu dopunu koja se odnosi na tužiteljstvo u prvom dijelu ovog dopisa."

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog Tužilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova nalaze se u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo KS

Bibija Kerla,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Interesuje me koji je način da se smanji broj vijećnika u opštinama, poslanika u skupštinama kantona, delegata u Domu naroda Federacije i države? Smanjenjem ovog broja za samo 6 vijećnika ili poslanika i delegata uštede u budžetima opština,kantona, Federacije i države bi bile ogromne. Od početka mog mandata samo jedna sjednica je bila zastupljena sa svim izabranim poslanicima. Neke odluke su se donosile glasanjem 27 poslanika pa zašto npr. Skupština mora imati 35, a ne 29 poslanika?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva pravde i uprave je u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Kojim pravom ove države načelnik Opštine Ilidža prodaje zemljište iznad zaštićene zone Vrela Bosne, kad znamo da je to strogo zaštićeni dio izvora sa kojeg se Grad Sarajevo napaja pitkom vodom? Iznad samog izvora Vrela Bosne prodata je velika površina zemljišta na kojem je počela gradnja luksuznih vila kuvajčana. Ima li iko bar malo mozga u glavi kojim bi razmislio i skrenuo pažnju načelniku Opštine Ilidža da to nije njegova babovina nego isključivo vlasništvo građana Grada Sarajeva."

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Što se tiče citiranog poslaničkog pitanja, napominjemo da odredbe čl. 7. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. novine Federacije BiH“, br 25/03) definišu da je gradsko građevinsko zemljište u privatnom vlasništvu u prometu. Stav 2. istog čl. Precizira da gradskim građevinskim zemljištem u privatnoj svojini raspolažu vlasnici, samo uz ograničenja i pod uslovima propisanim drugim relevantnim zakonima. S tim u vezi ističemo odredbe čl. 8. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Sl. novine Federacije BiH“,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša