Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Sabina Ćudić,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Odgovor:

Odgovor :
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu predviđena sredstva za subvencioniranje nabavke posebnih vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom.
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu predviđena su sredstva za nabavku vozila KJKP “GRAS”-u d.o.o. Sarajevo za obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo će u saradnji sa KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo potencirati nabavku određenog broja vozila, prilagođenih za prijevoz invalidnih osoba, a koja imaju hidrauličnu platformu kojom se omogućava nesmetan...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Proteklih dana u javnosti se govori o najavljenom pripajanju JZU Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Univerzitetsko kliničkom centru Sarajevo, te se plasiraju različite kontraverzne informacije koje nisu zasnovane na zakonima iz ove oblasti.

Naime, plasiraju se informacije da je Premijer Federacije BIH dogovorno sa premijerom KS zaključio da se ide sa Projektom pripajanja ove dvije bolnice. Za početak, želim istaći da se o ovom važnom pitanju ne može razgovarati i zaključivati na nivou Premijera FBIH i Premijera KS, bez strateškog opredjeljenja o ovom projektu na nivou vlada.

Interesira me da li se o ovom Projektu izjasnila Vlada KS, te koji su zaključci po istom.

Stoga, radi informisanja ovog doma, kao i sveukupne javnosti, želim podatke i o sljedećem:

Kakva je zaštita prava radnika iz radnopravnog odnosa koji su uposlenici bolnice koja se pripaja drugoj zdravstvenoj ustanovi? Ovo iz razloga jer su uposlenici JZU Opće bolnice s pravom uplašeni za svoj radno-pravni status. Govori se da im se traži da sporazumno podnesu zahtjev za prestanak radnog odnosa, uz obećanje da će nastaviti svoj radno-pravni status u UKCS.

Kako na ovo pitanje gledaju u Vladi KS, s obzirom da je Vlada donijela zaključak o zabrani prijema novih uposlenika i u javne ustanove, a isto je donijeto i na nivou Privremenog Upravnog odbora UKCS.“

Odgovor:

O D G O V O R

Odluka o pripajanju JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ sa Univerzitetsko-kliničkim Centrom Sarajevo nije donesena i samim tim nije ugrožen radno-pravni status uposlenika Opće bolnice.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nema saznanja niti zvaničnih informacija da je bilo prisile prema zaposlenicima JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ za prelezak u UKCS.
Obzirom na činjenicu da je u pojedinim zdravstvenim ustanovama iskazan višak kadra, a u drugima je iskazan deficit kadra, ovo ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo cijene opravdanim da se može...

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

„Iniciram kod Ministarstva zdravlja Kantona Sarajevo da se u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS, u svim opštinskim domovima zdravlja, ugradi elekronski sistem uspostavljanja reda čekanja sa brojevima a sve zbog smanjenja gužvi,uspostavljanja reda i smanjivanja slučajeva protekcije ili samovolje".

Odgovor:

O D G O V O R

U vezi sa za pokrenutom inicijativom koja se odnosi na mogućnost da se u svim domovima zdravlja i bolnicama istakne natpis da pored teških bolesnika, hitnih slučajeva i trudnice imaju prednost u redu za čekanje, želimo ukazati da zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti zdravstvene zaštite nigdje nije navedena mogućnost prvenstva pri pregledu za određene kategorije stanovništva, već je u skladu sa medicinskom strukom liječnik u hitnim stanjima dužan pružiti pomoć svakom pacijentu bez odgađanja, a ostale pacijente dužan je primati prema stepenu medicinskog prioriteta...

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

"Najljubaznije Vas molim da mi dostavite spisak odobrenih poticaja za poljoprivredu i to za 2014.godinu i 2015.godinu iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za područija općina Hadžići i Novi Grad. Moje pitanje se odnosi na pravna i fizička lica, uz odgovor molim da se i naznače i iznosi poticaja za svaki subjekat ponaosob, kao i količinu grla koje su oni posjedovali ili sada posjeduju ? Ovo pitanje ne postavljam slučajno iz razloga što raspolažem sa kompromitirajućim podacima vezanim za ove aktivnosti ministarstva privrede KS."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Koji je razlog donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava u Izmjenama i dopunama Budžeta
Kantona Sarajevo za 2015. godinu unutar razdjela Ministarstva za obrazovanje, nauku i
mlade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/15)?
b) Da li su svim osobama angažovanim na izvođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevu u
2015. godini isplaćene nadoknade i u kojem iznosu?
c) Zašto se pojavio nedostatak sredstava kod pojedinih budžetskih korisnika unutar Ministarstva
za obrazovanje, nauku i mlade u 2015. godini na stavci Nadoknada za regres za godišnji
odmor?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da mi odgovori koje aktivnosti su poduzeli na izradi Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo i kada ćete isti uputiti prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo?

Obrazloženje: Članom 58, Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), kantoni su bili dužm uskladiti svoje zakone sa ovim Zakonom te izvršiti prijenos poslova i nadležnosti, kako i odgovornosti dodjeljenih jedinicama lokalne samouprave ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Zakon je stupio na snagu 2006. Godine, a Kanton Sarajevo nije ni do danas izvršio svoju zakonsku obavezu pa su jedinice lokalne samouprave u međuvremenu svoju zaštitu bile prinuđene potražiti u Ustavnom sudu FBiH. Tako je, naprimjer, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika Općine Centar Sarajevo, u vezi sa primjenom Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju člana IV.C.10 (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, 12. oktobra 2010. godine, donio je PRESUDU, broj: U- 14/09 kojom se utvrđuje daje Kanton Sarajevo povrijedio pravo na lokalnu samoupravu Općine Centar Sarajevo jer nije postupio prema odredbama člana 58., 59. i 60. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06).
Iako je prošlo više od pet godina od donošenja, Kanton Sarajevo nije izvršio Presudu. Kako možemo govoriti o vladavini prava kada Kanton Sarajevo ni nakon 5 godina od donošenja ne izvršava presude USTAVNOG SUDA FBiH i zbog toga postavljam ovo pitanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

"Molim direktora KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi odgovori ko (ime i prezime i broj važeće licence certificiranog računovođe) ovjerava finansijski izvještaj KJP "Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo i koju funkciju obavlja u preduzeću?"

Proslijeđeno:
JKP Sarajevo Šume

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za postavljanje usporivača brzine u ulici Azize Šaćirbegović kod pješačkog prelaza pored škole Vladimir Nazor i postavljanje usporivača brzine u ulici Trg Heroja, u prolazu pored Šarenog parka u blizini OŠ „Hrasno“.
Ulice se nalaze na prostoru općine Novo Sarajevo.

Obrazloženje :

Azize Šaćirbegović :

Radi se o cesti sa tri trake koja prolazi pored škole „Vladimir Nazor“ a na dijelu gdje se nalazi pješački prelaz. Cesta je jako prometna jer se radi o gusto naseljenom dijelu grada gdje automobili svakodnevno jure velikom brzinom i pretiču preko pješačkog prelaza a pješaci bukvalno pretrčavaju cestu. Na ovom dijelu ceste se desio niz nesreća gdje su pješaci bivali povrijeđeni a u Savjetu MZ Hrasno se rasprava o ovome vodila već više puta. Cesta se nalazi odmah uz školu.

Trg Heroja :

Probijanem izlaza na drugu stranu Trga Heroja, taj dio se pretvorio u saobraćajnicu. Dio ceste na koji se inicijativa odnosi se nalazi tik uz „Šareni park“ na Trgu Heroja i radi se o izuzetno naseljenom dijelu grada gdje se nalaze i četiri nebodera.
Stotinu metara od tog dijela se nalazi i OŠ „Hrasno“ gdje djeca svakodnevno idu u školu.

Apelujem i molim da uvažite ove inicijative jer se radi o velikoj opasnosti po građane kako poslije ne bi bilo kasno.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"S obzirom da sam primjetio da akti koji izlaze iz Skupštine Kantona Sarajevo nisu lektorisani, molim da mi se odgovori da li Služba koja obrađuje akte Skupštine ima lektora. Ukoliko nema pokrećem inicijativu da se hitno uposli lektor."

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješenje problema sa kojim se vozači susreću prilikom vožnje iz pravca naselja Kosevsko brdo ulicom Jukiceva prema Vogosci
Obrazloženje: Poštujući trenutno vazecu saobraćajnu signalizaciju i znakove, prilikom vožnje iz pravca naselja Kosevsko brdo ulicom Jukiceva ne postoji mogućnost uključenja na cestu koja vodi ka Vogosci. a da se pritom ne načini prekršaj.
Naime, na jednom uključenju iz ulice Jukiceva na ulicu Alipasina, koja vodi ka Vogosci, nalazi se saobraćajni znak "zabrane skretanja", a na drugom križanju, koje se nalazi prekoputa benzinske pumpe Gazprom, nailazimo na punu liniju. Savjesni vozači koji saobraćaju ovom relacijom, kao i stanovnici naselja Kosevsko brdo, su primoram kružiti preko naselja Ciglane, kako bi se bezbijedno uključili na cestu koja vodi ka Vogosci, a sto predstavlja dodatne i bespotrebne kilomet« i vrijeme.
S druge strane, veliki broj vozača na ovom mjestu svakodnevno cini prekršaje, uključivanjem na cestu preko pune linije, a posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada su evidentne velike gmve na ovom pravcu. Na ovaj način se ugrožava bezbijednost svih učesnika u saobraćaju, te sa ciljem otklanjanja ove opasnosti molim da rts»rno ministarstvo ramotri moju inicijativu i utvrdi najbolje rješenje za ovaj problem.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Rasim Smajić,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim ministra za boračka pitanja da mi odgovori ko su članovi svih komisija koje su formirane u ministarstvu za boračka pitanja u 2015 godini. Molim da mi se dostave spiskovi sa imenima i prezimenima kao i stručnom spremom svih članova komisija sa posebnim osvrtom na stručne komisije.
Takodje zahtjevam da se navede na koji period su imenovani i koja je visina naknade.

Ukoliko uvaženi ministar ne odgovori u što kračem mogućem roku isto pitanje postavljam premijeru Skupštine Kantona Sarajevo gos.Elmedinu Konakoviću

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

Molim ministra za prostorno uređenje i okoliš da mi odgovori sta je sa glamurozno najavljivanim projektom i 13 ILI i 30 neznam više ni kako se zove znam da je na području opštine Novo Sarajevo
Kao i jeli istina da je firma Rama glas pokrenula sudski spor protiv ovog projekta ako jeste koji je razlog.
Molim da mi se odgovori dali je postupak dodjele građevinske dozvole bio sproveden po zakonom propisanoj proceduri kao i da mi se dozvoli uvid u čitav postipak od samog početka.
Takodje želim da vas pitam zašto nisam bio pozvan na javnu rasprav iako sam se uredno prijavio na oglas objavljen u printanim medijima po pitanjuizdavanja ekološke dozvole.

Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo rješavajući po zahtjevu „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo i „ SmartInvest“ d.o.o.Sarajevo donijelo je rješenje broj: 05-23-733/05  od 05.03.2015.godine kojim se imenovanim daje urbanistička saglasnost za izgradnju stambeno poslovne građevine „I 13“ u ulici Kolodvorska Sarajevo, na zemljištu označenom kao kč. br. 3346/11, 3346/12, 3346/46, 3346/47, 3346/48, 3346/49, 3346/50, 3346/51, 3346/52 i 3346/54 K.O. Novo Sarajevo I-novi premjer, što odgovara k.č.br. 421, 415, 2632, 2778, 2779, 2777, 2774, 2775, 2776 i 2773 K.O. Sarajevo-...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sabahudin Delalić,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Tražim da Ministarstvo obrazovanja nauke i mladih izmjeni pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos u obrazovnim institucijama na području Kantona Sarajevo, posebno usmeni dio u cilju prijema najboljih kandidata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Tražim da Vlada Kantona zaduži ministarstva koja imaju nadležnost nad KJKP da uz saglasnost Vlade donesu Pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos, u cilju prijema najboljih kandidata putem javnog konkursa

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Sabina Ćudić,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo pokreće inicijativu prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 22/05), kako bi se ukinula odredba kojom lica koja ostvare mjesečni prihod veći od 25% prosjećne plaće gube status nezaposlene osobe

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada FBIH

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kao što je široj javnosti poznato, cijena boravka u vrtićima JU Djeca Sarajeva, od oktobra je povećana za 20 KM. Pošto sam se za ovu inicijativu zalagala još u prošlom mandatu, njen cilj je bio unaprjedjenje zdravlja djece, te smanjenje bolesti nastalih kao posljedica loših prehrambenih navika, a kroz uvodjenje standarda i normativa prehrane.
Šta se postiglo povećanjem, odnosno u šta je investiran novac, kada djeca još uvijek za doručak i užinu imaju džem i eurokrem
Dakle, jaja, mlijeko i mliječni proizvodi se već više od pola godine ne nabavljaju.
Obećano je i uvodjenje HACCAP sistema kontrole, što se još nije desilo.
Ukratko, sve je ostalo isto!

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Raspolažem informacijom da se u MUP-u nalazi ogroman broj inostranih kaznenih listova, dokumenata koji su pandan našim sudskim presudama, izrečenim našim gradjanima u inostranstvu, uglavnom u zemljama EU. Kaznena, prekršajna evidencija se vodi prema mjestu rodjenja, tako da, nakon što se preko MIP ili Interpola ti dokumenti dostave u BiH, šalju se MUP-u koji je dužan te Inostrane kaznene listove promptno dostaviti ovlaštenim sudskim tumačima ili prevoditeljima, nakon čega se tekst tih dokumenata verificira od strane naših sudova i vraća se MUP-u, radi uvodjenja tih osoba u odgovarajuću evidenciju ( kaznenu, prekršajnu...)
Name, 2011., kao jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima, od strane EU naložene su, izmedju ostalog, i mjere uspostavljanja elektronske baze podataka, u kojima su trebale biti i ove baze-krivična, prekršajna i operativna baza.Uz obavezu da te informacije imaju odgovarajući protok informacija u zemlji, ali i sa policijskim tijelima drugih zemalja, za ovo je EU izdvojila značajna sredstva i donirala opremu.
Ali, prema mojim informacijama, te baze podataka nikada nisu zaživjele, niti stavljene u funkciju do kraja. Molim da se ova informacija provjeri i obrazloži. Ako se ispostavi da je tačna,a u svjetlu sve većih sigurnosnih izazova, konkretno terorističkih napada, prijetnje terorizmom i drugih oblika ekstremizma, posebno zabrinjava činjenica da bi se u tim dokumentima, pored sitnih kriminalaca mogli skrivati okorjeli kriminalci, pa i teroristi!
Molim da se ova informacija provjeri i tražim da se dostave imena odgovornih.

Odgovor:

INFORMACIJA U VEZI ZASTUPNIČKOG PITANJA
U okviru zastupničkog pitanja iznesene su i konstatacije kao što su:
• Da se Kaznena i Prekršajna evidencija vode prema mjestu rođenja;
• Da se inostrani kazneni listovi promptno trebaju dostaviti sudskim tumačima ili prevoditeljima, a onda sudu radi verifikacije teksta, pa zatim vratiti MUP-a radi uvođenja u evidencije;
• Da je donirana elektronska oprema od strane EU radi vođenja baza podataka (Operativna, Kaznena i Prekršajna), radi protoka informacija u zemlji i prema policijskim agencijama drugih zemalja.
U vezi...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Selma Filipović,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Za pohvalu je što je policijski komesar Kantona Sarajevo gsp. Vahid Ćosić izvršio temeljnu procjenu sigurnosne situacije i razmijenio informacije sa svim obavještajnim i sigurnosnim agencijama u BiH i regiji putem Interpola, te osigurao da za najluđu noć u godini u glavnom gradu BiH budu pojačane mjere osiguranja.
One su bile pojačane i kvalitetne i prilikom posjete papa Franje Sarajevu i Bosni i Hercegovini, i to je za svaku pohvalu, ali staje sa nama običnim gradjanima Sarajeva, koji su svakodnevno izloženi nesigurnosti, neefikasnosti i neradu institucija koje imaju obavezu da osiguraju siguran život gradjanima.
Svakodnevne kradje auto mafije, pljačke prodavnica, banaka, paljevine automobila, sitne kradje unose veliku dozu nemira medju gradjanima, a adekvatne reakcije države ne vidimo. Tragično je da se građani moraju sami organizovati da bi sebi osigurali sigurnost imovine i života.
Ovim putem tražimo da komesar, tužilaštvo KS i MUP KS, u saradnji sa svim sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini (MUP RS, SIPA, DRŽAVNO TUŽILAŠTVO) pokrenu aktivnosti i osiguraju sigurniji život građanima našeg glavnog grada.
Na kraju bih postavila pitanje Ministru unutrašnjih poslova KS da mi odgovori koliki broj krađa automobila od ukupnog broja se odnosi na krađe u Kantonu Sarajevo, te u nadležnosti kojeg tužilaštva je da postupa u slučajevima kradja automobila kada se isti sa teritorije KS, gdje se desi krivično djelo, transportuju na teritorij Republike Srpske

Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu od 01.01.2015.godine do 31.12.2015.godine na području Kantona Sarajevo prijavljeno je otuđenje 728 motornih vozila od čega je pronađeno i vraćeno legitiminim vlasnicima 207 motornih vozila. U istom izvještajnom periodu 2014.godine otuđeno je 825 motornih vozila.
Pozitivnim zakonskim propisima i to prije svega Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH propisana su pravila o određivanju mjesne nadležnosti prema kojim je...

Proslijeđeno:
Komesar UP, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi Ministarstvo privrede KS dostavi podatke o dodijeljenim poticajima za stočarstvo i poljoprivedu u 2014. i 2015 godini. Uz odgovor molim da se naznači ime pravnih i fizičkih lica kojima su dodijeljeni poticaji, odnosno date preporuke Federalnom ministarstvu poljoprivrede da se dodijele/isplate poticaji, kojim opštinama ta pravna i fizička lica pripadaju te novčani iznosi koji su im dodjeljeni.
Prema relevantnim informacijama i analitičkim podacima kojima raspolažem i koje ću proslijediti nadležnim organima, Ministarstvo privrede KS je u višestrukim navratima poticaj za poljoprivredu dodijelilo pravnim i fizičkim licima koja u svom posjedu nemaju niti jedno stočno grlo, dok drugi nemaju ni približan broj koliko je navedeno u ministarskim rješenjima i preporukama za iste, a dati su im ogromni iznosi novca s čime se direktno vršio proces korupcije, teškog oblika kriminala i sistematskog uništavanja stvarne poljoprivrede i stočarstva u KS.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Predmet: Inicijativa za Budžetsku inspekciju Kantona Sarajevo
S obzirom da raspolažem informacijama i dokumentima, koje ću dostaviti Budžetskoj inspekciji Kantona Sarajevo, a koji govore da su budžetska sredstva u visini 150.000KM potrošena potpuno mimo odluke Skupštine Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva, tražim da Budžetska inspekcija Kantona Sarajevo ispita poslovanje Fondacije "Istina, pravda, dostojanstvo" te da utvrdi da li se novac koji je 2011. i 2012. godine dat Fondaciji "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića trošio u skladu sa odlukom Skupštine i resornog ministarstva.
Prema dokumentaciji koju sam imao prilike vidjeti Fondacija "Istina, pravda, dostojanstvo" iz Hadžića je, finansirajući projekat tužbi za pravedan povratak u entitetu Republika Srpska, putem advokata Esada Hrvačića i to u visini od oko 150.000KM u dva navrata, sredstva data za odbranu optuženih pripadnika Armije Republike BiH transferirala potpuno u suprotnom pravcu od odluke Skupštine KS i resornog ministarstva čime su ova velika budžetska sredstva potrošena protivno namjeni.

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
29.12.2015

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

S obzirom da su i sinoć ukradena tri vozila na Bjelašnici ta činjenica je i više nego zabrinjavajuća ako se uzme u obzir i to da se u Sarajevo kao nigdje u regionu kradu automobili. Podaci govore da se svake godine ukrade oko hiljadu automobila, a recimo u Banja Luci u toku šest mjeseci ukradeno je 88 automobila. Zbunjujući su statistički podaci koji se u javnosti redovito plasiraju prije svega mislim na one iz Federalnog MUP-a u kojem se kaže da je u prvih šest mjeseci u Federaciji BIH ukradeno ukupno 46 automobila.
Zbog toga postavljam pitanje koji su zapravo podaci uzimani u obzir, s obzirom da je u Sarajevu u prvih šest mjesci ukradeno 460 automobila. Zbog ove zabrinjavajuće situacije molim operativni dio policije da mi dostavi mjere koje će poduzeti da zaštite kako građane tako i turiste koji posjećuju ovaj grad, a kojima se jednako tako kradu automobili. Mislim da to šteti i ugledu grada Sarajeva prije svega njegovoj reputaciji i imidžu, ali i šalje ružnu poruku o radu policije na suzbijanju ove pošasti. Ne treba gubiti iz vida ni činjenicu da mnogi koji žele posjetiti Sarajevo spavaju u hotelima na Palama jer su im tamo sigurniji automobili, a taksijem preko dana dolaze u Sarajevo u turističku posjetu, ali i da bi obavili neke poslove.

Odgovor:

Odgovor na zastupničko pitanje:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na osnovu zaprimljenih prijava o prijavljenim otuđenjima motornih vozila koja su učinjena na području Kantona Sarajevo, između ostalog sačinjava izvještaje o broju prijavljenih otuđenih i pronađenih motornih vozila, dok izvještaje za područje Federacije BiH sačinjava FUP-a.
Prema podacima Odjeljenja za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za prvih šest mjeseci 2015.godine otuđeno je 460 motornih vozila, dok je u izvještajnom...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Dževad Rađo,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

1. Obzirom da sam na Osmoj Radnoj sjednici postavio poslaničko pitanje predhodnoj ministrici Emiri Mikulec, a isto se odnosi na odobravanje dva projekta Inistitutu za nuklearnu medicinu KCUS, tačnije dr. Begić Ameli mimo procedura, dobio sam odgovor od predhodne ministrice, te ovom prilikom ističem slijedeće :
Nezadovoljan sam odgovorom i istrajat ću u ovome do kraja.
U odgovoru se navodi da su projekti zaustavljeni i da je ugovor poništen što mi dodatno ukazuje na to da se radi o pokušaju maleverzacije. Također, navodi se saglasnost naučnog vijeća iz 2011.godine, dakle Projekta koji je završen.
Tražim da mi se dostave oba projekta, sva dokumentacija koju posjeduje ministarstvo vezana za projekte na koju se pozivaju u odgovoru na poslaničko pitanje : Ugovor o finansiranju projekata potpisan sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Odluku o odobravanju finansijskih sredstava broj 10 – 1/4 - 20820-1 / 15 od 21.07.2015.godine Ministarstva zdravstva na osnovu koje je sačinjen predhodni Ugovor, Sporazum o raskidu ugovra sa KCUS, a koji se tiče navednih projekata.
Također tražim informaciju do kojeg iznosa finansijskih sredstava ministrica Mikulec je mogla dodijeliti sredstva bez obaveze raspisivanja javnog poziva i provođenja javnih procedura.
Obrazloženje koje su dali smatram nelegalnim jer se postavlja pitanje zašto onda uopšte postoji praksa provođenja javnih poziva za raspodjelu finansijskih sredstava u svrhu implementacije određenih projekata.
Također tražim informaciju od ministarstva finansija :
Da li su sredstva po osnovu ova dva projekta prebačena KCUS, ako jesu u kojem iznosu ?
Dakle radi se o projektim iz 2015.godine i to :
- Značaj ventilaciono / perfuzione tomografije pluća V/P SPECT na individualizaciju tretmana plućne embolije i kućnog lijećenja na osnovu kontifikacije plućne embolije.
- Ventilaciono / perfuziono tomografije pluća V/P SPECT u procjeni hronične apstruktivne plućne bolesti – HOPB“

2. Obzirom da sam na Osmoj sjednici postavio poslaničko pitanje predhodnoj ministrici DF Emiri Mikulec, a isto se odnosi na to da se lista lijekova prvo našla u apotekama pa tek onda na Vladi , te pitanje vezano za lijek Rocarttrol kako može biti skinut sa esencijalne liste, lijek koji nema zamjenu, kao i lijek Ksarelto.
Odgovorom koji sam dobio jako sam nezadovoljan, prilično ljut i povrijeđen, jer zaista odgovor govori u prilog činjenici da nas pojedini uposlenici ministarstava smatraju manje inteligentnim i neupućenim pa ću samo kratko poručiti „ Tačno je da ne možemo biti u isto vrijeme doktori, magistri farmacije, pravnici, ekonomisti, ali budite sigurni da ćemo uvijek dobiti pravu informaciju isključivo od struke ako nam to bude trebalo “.
Dakle, smatram da je ovaj odgovor uz saglasnost predhodne ministrice Mikulec pisala dugogodišnja pomoćnica ministrice magistrica farmacije koja godinama sjedi na tom radnom mjestu i provodi nakaradnu politiku po pitanju farmaceutike. Odgovor sam dobio na tri pune stranice, pisalo se o svemu i svačemu samo ne o onome što sam pitao. Nakon konsultacije sa stručnjacima iz ove oblasti , sugerisano mi je da Rocarttrol treba dodati , da pored dvije prioritetne grupe pacijenata sa bubrežnom osteodistrofijom odnosno dijaliznih pacijenata i pacijentica sa postmenopauzalnom osteoporozom kod kojih je to pitanje prevencije, na listu apsoulutno treba uvrstiti pacijente kod kojih su paraštitne žlijezde koje regulišu metabolizam kalcijuma i fosfora hiruškim putem odstranjene ili boluju od hypoparatireoidizma nepoznatog porijekla. To znači da je proizvodnja parathormona svedena na minimum ili ga uopšte nema u organizmu. Ovakav metabolički status može životno ugroziti pacijenta i kao takvi moraju se staviti na listu pacijenata kojima je ovaj medikament neophodan obzirom da ga moraju doživotno koristiti. Broj pacijenata je u odnosu na ukupnu populaciju mali i ne bi predstavljao značajnije finansijsko opterćenje. I dalje ostajem i pokrećem inicijativu da se navedeni lijek stavi na esencijalnu listu lijekova.
Također sam postavio pitanje vezano za Ksarelto zašto se ne nalazi na listi lijekova. U odgovoru koji sam dobio također sam nezadovoljan a pogotovo iz razloga što mi daje mogućnost da sumnjam da je nakon mog poslaničkog pitanja naglo došlo do promjene te je 16.11.15' lijek Ksarelto vratio se na listu sa 25% finansiranja učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja sa obećanjem da će komisija imati slijedeću sjednicu 24.11.15'.godine gdje će opet konačno da razmisle o mogućnosti uvrštavanja ovog lijeka na B listu lijekova.
Sada opet pitam da li je lijek Ksarelto uvršten na B listu lijekova, da mi se dostavi sastav komisije za lijekove koja egzistira u ministarstvu zdravstva i koja je učestvovala u pravljenju navedenih lista, akti po kojima radi ova komisija ukoliko postoje, zatim svi zaprimljeni zahtjevi pacijenata za obezbjeđivanje Ksarelta u tretmanu plućne embolije a koje navode u odgovoru. Također tražim da mi se dostavi visina naknada koje primaju članovi komisije.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva