Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Edin Forto,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"S obzirom da sam Skupštini Kantona Sarajevo dostavio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, koji još uvijek nije stavljen na dnevni red Skupštine pokrećem inicijativu da se na prvu narednu sjednicu Skupštine stavi ovaj prijedlog na dnevni red.
S tim u vezi tražim da se Skupština izjasni o mojoj inicijativi i donese sljedeći zaključak:
Skupština Kantona Sarajevo traži od kolegija Skupštine da u prijedlog dnevnog reda za prvu narednu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo uvrsti Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.
Napominjemo da ne postoji niti jedno razumno i legitimno obrazloženje da zastunik/ca prima poslaničku platu i paušal u istom zakonodavnom tijelu. U vezi s tim treba uzeti u obzir i činjenicu da bi se usvajanjem ovog Prijedloga izmjene Zakona ostvarile određene uštede u budžetu."

Proslijeđeno:
Kolegij Skupštine

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovoori da li je tačno da su neke osobe članovi u 4-5 školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Također vas molim da mi dostavite spisak osoba koji su predstavnici Ministarstava u školskim odborima osnovnih škola.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

"Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori:
a) Sa koliko stanova raspolaže Zavod i
b) Ko koristi stanove Zavoda i po kojem osnovu (pojedinačni pregled)?“

Proslijeđeno:
Zavod za izgradnju KS
Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona Sarajevo formira ekspertnu ad-hoc Komisiju koja će imati mandat da u roku od trideset dana utvrdi postoji li nesavjestan rad, zloupotreba položaja i ovlaštenja direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i o tome da pismeno informiše Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite preciznu informaciju o implementaciji Zakona o mladima FBiH, u kontekstu ispunjenja obaveza koje Vlada ima prema ovom Zakonu. Ovim putem podnosim inicijativu da se u program rada svih ministarstava u Vladi koja imaju obaveze iz ovog zakona, da za iduću godinu obavezno uvrste i realizuju rješavnje svih pitanja proisteklih iz zakona."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Prije nekih desetak dana se u medijima pojavila priča o velikom nepotizmu i kriminalu koji vlada u JU Studentski centar i tu se navode optužbe, te bih zamolio nadležne organe da istraže tvrdnje...
...Molim da se sve gore navedeno ispita od strane nadležnih organa te da se Skupština Kantona Sarajevo i ja kao zastupnik izvjestimo u roku propisanom poslovnikom."

Odgovor:

O D G O V O R :

U cilju davanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje, kantnalni inspektor rada dana 11.01.2016. god. izvršio je ispekcijski nadzor na navedene okolnosti u sjedištu JU Studentski centar Sarajevo.

Obzirom da odgovor sadrži ime i prezime radnika, vrstu ugovora o radu, datum otpočinjanja rada, prije dostavljanja odgovora na postavljeno zastupničko pitanje ovaj organ je konsultovao Agenciju za zaštitu ličnih /osobnih podataka u Bosni i Hercegovin, koja nas je uputila na postupanje po Mišljenju broj: 03-1-37-2-371-2/11 od 09.08.2011. god. u kojem je...

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Na koji nacin ce se ubuduce vrsiti selekcija i dodjeljivati naljepnice sa odobrenjem za parking za osobe sa invaliditetom, i na koji nacin Ministarstvo procjenjuje uticaj novih zakona i drugih pravnih odluka na, u ovom slucaju, populaciju osoba sa invaliditetom?

Obrazlozenje:

S obzirom da se u javnosti pojavila informacija o mjerama koje Ministarstvo saobracaja planira sprovesti sa ciljem ostvarenja usteda, te da se u tom kontekstu spominje i smanjenje broja naljepnica za populaciju osoba sa invaliditetom, na nacin da ce ovu povlasticu moci koristiti iskljucivo osobe sa invaliditetom koje su ujedno i vlasnici vozila, smatram da se u ovom slucaju ukidaju prava slobode kretanja osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Shodno navedenom, molim za odgovor na pitanje: da li je i kako izvrsena procjena na koji nacin ce ove izmjene uticati na osobe koje zbog, recimo, sljepoce ili intelektualnog invaliditeta, ne mogu voziti automobil?

Svakako da je pohvalna cinjenica da Ministarstvo saobracaja zeli sprijeciti zloupotrebe, kojih je nazalost u dosadasnjoj praksi vjerovatno bilo, ali ne smijemo dopustiti da porodice osoba sa invaliditetom, koje su vec osiromasene pokrivajuci troskove za usluge koje invaliditet sa sobom donosi, budu na ovaj nacin diskriminisane.

Osobe sa invaliditetom su već isključene iz pristupa mnogim uslugama, ustanovama i sadržajima, koje drugi građani svakodnevno koriste. Ne zaboravimo da ni gradski prevoz nije pristupačan za osobe sa invaliditetom, od vozila, stanica i pristupa informacijama. Stoga apelujem na resorno ministarstvo da razmotri sve aspekte ovog problema i iznadje nacin za tacnom evidencijom korisnika, kako bi povlastice uzivali korisnici kojima su iste zaista i potrebne.

Molim da ovo pitanje, zbog zajednicke nadleznosti, uputite i Ministarstvu unutrasnjih poslova Kantona Sarajevo, a odgovor ocekujem u rokovima propisanim Poslovnikom."

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničku inicijativu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nije nadležno da vrši bilo kakve procjene u konkretnom slučaju, nego da postupa u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima.

Naime, odobrenje i naljepnica za parkiranje vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom, izdaje se u skladu sa odredbama Pravilnika o obilježavanju vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH”, broj 92/15.

Predmetnim Pravilnikom, tj. odredbama člana 2 stav (1) i...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

"Iskazujem nezadovoljstvo odgovorom na zastupnicku inicijativu koju sam pokrenula na 6. Radnoj sjednici, odrzanoj 02.09.2015. godine.
Podsjecanja radi, uputila sam inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, a koje isporučuje toplotnu energiju najvećem dijelu stanovništva i privrednih subjekata u urbanom dijelu Vogošće.
Radi se o preduzecu u vecinskom vlasnistvu (66,6%) Vlade Kantona Sarajevo, koje se susrece sa brojnim problemima u poslovanju, usljed kojih se svake godine dovodi u pitanje mogucnost finansiranja isporuke toplotne energije za vrijeme grijne sezone.
U odgovoru koji sam dobila od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo stoji da je, u okviru planiranih budzetskih sredstava za 2015. godinu izdvojeno 200.000 KM u svrhu pripreme postrojenja za grijnju sezonu 2015./2016., a to je podatak koji je svima nama bio poznat i planiran u budzetu za 2015. godinu.
Smatrajuci da ove vrste finansijskih infuzija, koje za rezultat imaju puko prezivljavanje preduzeca, predstavljaju kratkorocno rjesenje, upucujem inicijativu da Vlada poduzme konkretne korake, te ponovo ukazujem na besmislenu situaciju sa Peračkim vrelom, gdje jedno javno preduzece – BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća prodaje vodu drugom javnom preduzeću – VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo, a oba su vlasništvo Kantona Sarajevo.
Prema mojim saznanjima, kapacitet Peračkog vrela je dovoljan da bi se njegovim uključivanjem u sistem vodosnabdjevanja ujedno rijesio gorući problem redukcija vode, sa kojim se susrecu gradjani Kantona Sarajevo."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Nermin Bjelak,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Da li Vlada KS priprema strategiju smanjenja aero-zagađenja u KS jer je to glavni ekološki i zdravstveni problem? "

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Predlažem da se ubrza sudska procedura konfiskovanih vozila u KS i da se ista dodjele MUP-u KS na upotrebu, što bi bila značajna pomoć u njihovom radu. "

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Rasim Smajić,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Takođe da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH. U sazivu 2014-2018. "

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Puni tekst pitanja:

„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također
da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH u sazivu 2014.-2018.“

Odgovor:

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem dostavljamo sljedeći

O D G O V O R
U Skupštini Kantona Sarajevo trenutno pravo na zastupnički paušal ostvaruju sljedeći zastupnici:
1. Ademović Kemal,
2. Akšamija Goran,
3. Aljović Hamed,
4. Avdibegović Neira,
5. Babić Ana,
6. Bajrović Izudin,
7. Bjelak Nermin,
8. Čelik Mirza,
9. Čomor Eldar,
10. Ćudić Sabina,
11. Delalić Sabahudin,
12. Dovadžija Amar,
13. Filipović Selma,
14. Forto Edin,
15. Halilović Semir,
16. Kerla Bibija.
17....

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Puni tekst pitanja:

"1. Dali možemo reći građanima KS da će isporuka plina biti redovna kao i servisiranje obaveza u 2016. god.
2. U kom realnom periodu možemo očekivati prestanak redukcije vode u KS."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Sabina Ćudić,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Tražim od zastupnica i zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo da podrže zajedničku inicijativu prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/02, 22/05), kako bi se ukinula odredba kojom lica koja ostvare mjesečni prihod veći od 25% prosječne plaće gube status nezaposlene osobe.”

Proslijeđeno:
Vlada FBIH

Sejo Bukva,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"moja se inicijativa odnosi na rad ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo. Svjedoci smo sve većeg dolaska stranih i domaćih gostiju u naš grad. Naš grad ima mnogo toga što može da ponudi turistima preko dana, ali smatram da bi trebalo da imamo i neku ponudu noću. Imidž grada Sarajeva temelji se na dobroj hrani i zabavi. U dosadašnjem zakonu imamo stavku da je muzika uživo dozvoljena u ugostiteljskim objektima do pola noći (00:00h) ili maksimalno do 01.00h poslije ponoći. S obzirom da većina tih restora neradi u večernjim satima, dešava se da gosti budu uskraćeni za slušanje naše prepoznatljive muzike i time ne dobivaju potpuni ugođaj bosanske zabave uz prepoznatljive kulinarske specijalitete BiH. Naravno, moramo voditi računa o našim sugrađanima koji imaju stanove u zgradi ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta. Da bi riješili taj problem, moj prijedlog je da objekti koji žele da imaju muziku uživo tokom cijele noći, podnesu zahtjev resornom ministarstvu a da ministarstvo napravi određene timove koji su specijalizovani da obiđu te objekte i izvrše potrebna mjerenja o količini buke i kako ju riješiti. Nakon pregleda, odabrani tim daje nalog za preinake za zaštitu od buke. Ako ugostiteljski objekti to ispoštuju, dobija se dozvola za produženi rad.
Ovu inicijativu sada iznosim jer je danas na Dnevnom redu Skupštine Zakon o turizmu i Zakon o buci u KS, a u cilju poboljšanja ugostiteljske ponude uz vođenje računa o "miru u kući" naših sugrađana."

Odgovor:

Izjašnjenje:
U skladu sa članom 8. stav 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/09) definisano je da "za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, uluga, kao i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona."
"Ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati i uvjete u pogledu: projektiranja, građenja i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od...

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Ministarstvo zdravstva KS dostavi podatke o zapošljavanju u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja KS za period od 2007 pa sve do marta 2015. godine..."

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je aktom broj:10-05-31662/15 od 11.01.2016 godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na izjašnjenje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je ovom ministarstvu dostavio odgovor na zastupničko pitanje aktom broj 01-05-379-2/16 od 28.01.2016 godine, koji u prilogu dostavljamo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Vlada KS dostavi podatke o svim kreditnim zaduženjima Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka uz rokove otplate istih i iznose kamta koje će biti isplaćene na osnovu svih kredita. Uz odgovor tražim i da uz svaki kredit bude napisano zbog čega je podignut."

Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje uvaženog zastupnika Halilović Semira, u prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz – Kreditno zaduženje Kantona Sarajevo kod domaćih banaka.

Prilog- kao u tekstu

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
21.12.2015

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje upućujem za predstavnike Skupštine i za Vladu – imam informaciju da su sredstva za ozvučenje sale u kojem se održavaju sjednice Skupštine Kantona Sarajevo već odavno odobrena i da stoje na računu. Molim Vas ukoliko je to tačno da se realizira projekat što prije jer u suprotnom nastavit ćemo da održavamo sjednice u atmosferi koja nije primjerena ni jednom parlamentu, jer hodajući mikrofon narušava dignitet parlamenta jer podsjeća na estradu.

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Budući da nejasnoće koje se stalno pojavljuju oko legaliteta i legitimiteta Sindikata osnovog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, molim resorno ministarstvo u suradnji sa ministarstvom za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i naravno uz konstataciju sa ministarstvom pravde i uprave da se definitivno razrješe dileme ko je, i na osnovu čega socijalni partner u pregovorima sa Vladom KS ?
Također pitao sam da li je princip reprezentativnosti odnosno brojnosti, pravna kategorija i pravni argument. Razrješavanjem ovih nejasnoća sigurno da bi bio rasterećen i obrazovni sistem i da bi se razjasnilo ko zapravo predstavlja interese prosvjetara ?“

Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.“

Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac,...

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Dževad Rađo,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministrici zdravstva.

Pitanje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Eldar Čomor,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim da nam se dostave analitičke kartice izdatih faktura za vodu i odvodnju vode za hotele, motele, restorane, autopraonice, te ostale privredne subjekte u KS, a za period u proteklih 12 mjeseci".
Ova inicijativa je pokrenuta u mjesecu julu 2015. godine, a ponovljena na 8. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Ovom prilikom Vas molim da na istu odgovorite u što kraćem roku.

Odgovor:

JKP "KOMUNALAC" D.O.O. HADŽIĆI JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI I ONE SE NALAZE U PRILOGU.

JKP "TRNOVO" D.O.O. JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRAVNIH LICA SA PODRUJA OPĆINE TRNOVO.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da budžetska inspekcija Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo finansija, Skupštini Kantona Sarajevo u što kraćem roku dostavi potpuni izvještaj o utrošku sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo dodijeljenih Fondaciji za zaštitu istorijskih činjenica Pravednost Sarajevo, za 2013., 2014. i 2015. godinu".
"Od Ministarstva za boračka pitanja KS tražim da nam se dostavi informacija o tome ko je osnivač Fondacije Pravednost Sarajevo, ko su danas, a i do sada bili predsjednici i članovi UO ove Fondacije, te ko je u proteklom periodu vršio funkciju direktora iste? Također od Ministarstva za boračka pitanja KS tražim da nam dostave svu dokumentaciju koja se tiče javnih poziva za 2013., 2014., 2015. godinu i odluke o dodjeli sredstava odabranim projektima i institucijama, a koji su se finansirali iz sredstava namjenjenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Upućujem inicijativu Ministarstvu zdravstva i Zavodu za zaštitu žena i materinstva. Naime odjel Zavoda za zaštitu žena i materinstva koji radi i djeluje na prostorima Doma zdravlja Hadžići je odjel koji ima jednog uposlenika, specijalistu, koji svoj posao obavlja uspješno i odgovorno. Međutim zbog velikog broja korisnica usluga ovoga Zavoda, isti nije u mogućnosti da svoj posao obavlja sam, te s tim u vezi bi bilo potrebno upošljavanje još jednog ginekologa na ovom lokalitetu, a sve u cilju poboljšanja pružanja usluga. Pokrećem inicijativu prema Zavodu i Ministarstvu da se iznađe mogućnost upošljavanja još jednog ginekologa na odjelu Zavoda za zaštitu žena i materinstva u Hadžićima".
Pored ovoga nedostatka kadra postoji i problem opreme. Naime na istom lokalitetu koristi se UZ aparat stariji od 10 godina koji je gotovo neupotrebljiv i u vrlo lošem je stanju, te bi bilo potrebno da se pristupi nabavci novog UZ aparata na istom lokalitetu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva i JU Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Fikret Prevljak,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture "da u što kraćem roku izda nalog KJKP "RAD" za izgradnju javne rasvjete oko Druge Osnovne škole – Ilidža, Općina Ilidža."

Inicijativa u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture