Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"S obzirom da shvatam nakon svih zasjedanja da se bavimo ponekad i nekim “lajt” temama na skupštini što svakako građani ne očekuju od nas, već da se uhvatimo u koštac sa rješavanjem njihovih vitalnih problema. Tako sam nedavno prisustvovao i tematskoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža na kojoj sa žaljenjem konstatujem da nisu prisustvovali predstavnici Vlade ni Skupštine koji su uredno na vrijeme pozvani. Tamo je raspravljano o teškim posljedicama koje će izvazvati procesi koji se dešavaju u vodozaštitnoj zoni koja je podjeljena u 4 pojasa. Bespravna izgradnja je već odavno premašila brojku od preko 10.000 objekata i isto toliko septičkih jama koje ozbiljno ugrožavaju sva izvorišta ili su ih već ugrozili i prosto je nevjerovatno da voda sa tih izvorišta može biti ispravna za piće. Na žalost taj proces se nekontrolisano i dalje nastavlja, čak i stručnjaci sumnjaju u ispravnost vode kojom se snadbjava grad Sarajevo, jer povećanom dozom hlora bakteriološka ispravnost se može postići zato što hlor ubija žive organizme pa tako i bakterije, ali istovremeno je štetan za ljudski organizam. Međutim velika je enigma broj prisutnih teških metala u vodi koji itekako ugrožavaju ljudsko zdravlje. Mene također Iilidža podsjeća na jedan svojevrsni čardak ni na nebu ni na zemlji, utoliko prije što ljudi ne mogu legalizirati svoje bespravno izgrađene objekte iz razloga što su taoci političkih i svakih drugih igara jer im se u vrijeme predizbornih kampanja govori kako svako drugi ko dođe na vlast srušit će njihove bespravno izgrađene objekte, i da je jedina brana za to biranje istih političkih opcija i strukutra koje to tobože štite njihovu bespravnu izgradnju. Dakle građani su taoci politike i mislim da ima, i postoji način da im se napokon počnu legalizirati objekti a time bi se punio i općinski budžet po osnovu naplate za građevinske i urbanističke saglasnosti, što bi dalo dodatni razvojni zamajac ove perspektivne općine, ali istovremeno i pravljenje sistema u smislu planske izgradnje i stvaranja kanalizaciong sistema u kojem bi bili uključeni svi stanovnici tako da bi došlo do eliminacije septičkih jama koje dugorčno ugrožavaju vodu za piće. Stoga, a i zbog mnogih drugih stvari predlažem da skupština održi tematsku sjednicu na kojoj bi bili doneseni zaključci koji bi pomogli rješavajnju nagomilanih problema u ovoj općini i da se formira mehanizam nadozora provođenja tih mjera koje bi bile usvojene na skupštinskom zasjedanju."

Odgovor:

Odgovor:

Ministarstvo privrede će podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu vode kao veoma bitnog prirodnog resursa, a koje će se odvijati i provoditi isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Mišljenja smo da će održavanje Tematske sjednice koja će razmatrati zaštitu izvorišta "Sarajevsko polje", doprinijeti rješavanju ovog dugoročnog problema. Također u pripremi sjednice se trebaju uključiti i druga ministarstva i javna preduzeća i ustanove koji provode aktivnosti u vodozaštitnim zonama, te općine na čijem području se nalaze zone sanitarne zaštite.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Amar Dovadžija,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Koliko je Ministarstvo od formiranja do danas izdvojilo i utrošilo sredstava za rješavanje stambenog pitanja boraca, pripadnika AR BiH?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Eldar Čomor,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"-Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetanaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je zakon na snazi?
-Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 31/04), donesen je krajem 2004 godine.

Članom 3. ovog zakona određeno je ukupno devetnaest komunalnih djelatnosti, a u članu 4. date su definicije istih. U stavu 2. člana 4. stoji: „Podzakonskim aktima će se regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti”.

Član 52. glasi: „Vlada Kantona će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonske akte iz člana 4. stav 2. ovog zakona”.

Većina podzakonskih akata do danas nije donesena iz čega se da zaključiti da se Zakon o komunalnim djelatnostima na primjenjuje (nije ga moguće primijeniti) u punom kapacitetu.

Poznato je da je 2013 godine (osam godina poslije donošenja zakona), Vlada donijela Uredbu o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 29/13).

Što se tiče komunalne čistoće, ova oblast je još uvijek regulisana Zakonom o komunalnoj čistoći, iako je predviđeno da bude regulisana podzakonskim aktom u skladu sa prije navedenim.

Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetnaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je Zakon na snazi?
Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?

Odgovor:

ODGOVOR:

Pitanja koja je uvaženi zastupnik Eldar Čomor postavio, ne odnose se na upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 8/15), utvrđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

"Molim Premijera Kantona Sarajevo da mi odgovori da li će Vlada Kantona Sarajevo poduzeti sankcije prema odgovornim osobama u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zbog nepoštivanja Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo?"

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori kada je kod ovog Ministarstva pokrenut i kada će biti završen upravni postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata/udruženja za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

11 sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

. Zastupnicko pitanje vezano za inicijativu koju sam podnijela na 6. Radnoj sjednici Skupstine Kantona Sarajevo, za uvodjenje dvokratnog radnog vremena u vrticima JU ''Djeca Sarajeva''
Nakon sto sam dobila odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i JU ''Djeca Sarajeva'', u kojem je navedeno da ne postoji potrebna zainteresovanost roditelja za uvodjenjem druge smjene u vrtice, javili su mi se nezadovoljni roditelji malisana koji koriste usluge vrtica ''Djeca Sarajeva''. Naime, prema informacijama koje sam dobila, moja inicijativa je provedena na nacin da je roditeljima ponudjeno da se izjasne da li ce njihovo dijete koristiti uvijek i iskljucivo samo prvu ili samo drugu smjenu. Ovo je primjer apsolutno pogresne interpretacije moje zastupnicke inicijative.
Naravno da se na ovako koncipiran upitnik roditelji izjasnjavaju za prvu smjenu, jer je lakse naci nacin da se dijete zbrine u poslijepodnevnim satima. Cilj moje inicijative jeste maksimalno prilagodjavanje potrebama roditelja, koji se danas bave zanimanjima koja zahtijevaju rad u smjenama i dezurstva, tako da radni dan nerijetko zavrsava u kasnim vecernjim satima. Stoga, zelim da mi se dostavi anketni upitnik iz kojeg je vidljivo na koji nacin je ispitano misljenje roditelja po ovom pitanju.
Takodje, znamo da je prije par mjeseci cijena vrtica povecana za 20 KM i tu nema apsolutno nista sporno – svima nam je cilj da se djeci pruze sto bolji uvjeti boravka. Molim nadlezne da mi odgovore gdje su usmjerena ova sredstva i na koji nacin je poboljsana prvenstveno ishrana malisana, kao i da li je tacna informacija da se u pojedinim vrticima roditeljima svako dvije sedmice salje posteljina na pranje? Odgovore očekujem u pismenoj formi, u rokovima predvidjenim Poslovnikom.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Prema mojim saznanjima, radnici KJP ''ZOI' 84'' vec duzi vremenski period nisu upoznati sa odlukama Uprave preduzeca, koje su direktno vezane za ekonomski i socijalni polozaj radnika, kao i sa nacinom donosenja istih. Stoga, zahtijevam odgovore na slijedeca pitanja:
- Koji je razlog i zakonsko uporiste donosenja odluke o minimalnoj plati?
- Koja je planirana dinamika isplate zaostalih plata i toplih obroka?
- Plan uplate zaostalih doprinosa i poreza na plate?
- Razlog obustavljanja realizacije administrativnih zabrana na platama radnika po osnovu kredita? i
- Razlog obustavljanja obracuna sindikalne clanarine bez pristanka radnika?
Zahtijevam od nadleznih pismeni odgovor da li su navedene informacije tacne, i obrazlozenje odgovora, naravno u rokovima definisanim Poslovnikom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Nermin Bjelak,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.

Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u zakonskom roku, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo postupak naplate duga FK Sarajevo putem Suda i to za potraživanja po osnovu izvršenih usluga obezbjeđenja fudbalskih utakmica u 2013., 2014. i 2015. godini.
S tim u vezi obavještavamo Vas da je između FK Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dana 29.01.2016. godine, potpisan Ugovor o vansudskoj nagodbi u kojem je definisan način naplate duga FK Sarajevo...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sabahudin Delalić,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11 sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige? Zašto registar nije dostupan javno? Zašto akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Odgovor:

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12, 15/13 i 47/13), odgovaramo na postavljeno poslaničko pitanje, kako slijedi:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vodi evidenciju imovine Kantona po subjektima – budžetskim korisnicima a to su: organi uprave, upravne organizacije, zavodi i ustanove gdje je osnivač Skupština Kantona...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na Internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta.
Tražim da podaci uključe pokazatelje djelovanja sistema za prijavu korupcije.
Tražim da ovi podaci dolaze iz baze podataka kako bi oštećeni ali i svi građani mogli pratiti rješavanje krivičnog djela.
Tražim da se objavi tekst Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova KS."

Odgovor:

Odgovor na zastupničku inicijativu:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo priprema i sačinjava informacije u propisanoj formi koja je usklađena sa zakonskom regulativom, a u informaciji se navode pokazatelji za isti period prethodne godine, tako da bi prihvatanje inicijative da se retroaktivno prikazuju uporedni pokazatelji od 2006. godine, prouzrokovao povećanje troškova a čime bi bila usporena dinamika pripreme redovnih informacija.
Informacije se sačinjavaju mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje i iste...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

"Predlažem da se na V transferzali, na raskrsnici nove saobraćajnice pored Velepekare i Dr. Fetaha Bećirbegovića izgradi kružni tok i time riješe stalne nedoumice vozača i gužve koje nastaju na ovoj novoj saobraćajnicu."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja