Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da osigurate prijevoz učenicima ali i zaposlenima sa padinskih dijelova grada, kao što su npr. Jarčedoli odakle djeca odlaze u školu, i po vremenskim neprilikama ali i mraku stalno su izložena opasnostima od napada pasa lutalica.
Strepnja i strah njihovih roditelja su svakodnevni i naprosto ne mogu se ničim nadoknaditi. Ova svojevrsna diskriminacija prema stanovnicima padinskih dijelova grada je zaista neprimjerena za jedno Javno Komunalno preduzeće Gras. Napominjem da svi oni redovito plaćaju mjesečne karte, ali da ne dobijaju odgovarajuće usluge, pa su i na taj način oštećeni i diskriminirani u odnosu na druge građane Sarajeva."

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo organizovalo je više sastanaka sa predstavnicima KJKP “GRAS”-a d.o.o. Sarajevo, kao javnog operatera, na temu: razmatranje primjedbi na održavanje linija javnog gradskog prijevoza, te su predložene mjere za otklanjanje nedostataka i ostavljeni primjereni rokovi za otklanjanje istih.
Na osnovu svakodnevnih primjedbi od strane korisnika usluga može se konstatovati da KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije otklonilo nastale poremećaje u pružanju komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika, a naročito na linijama: Latinska Ćuprija...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Amar Dovadžija,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Koliko je Ministarstvo od formiranja do danas izdvojilo i utrošilo sredstava za rješavanje stambenog pitanja boraca, pripadnika AR BiH?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Eldar Čomor,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"-Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetanaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je zakon na snazi?
-Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 31/04), donesen je krajem 2004 godine.

Članom 3. ovog zakona određeno je ukupno devetnaest komunalnih djelatnosti, a u članu 4. date su definicije istih. U stavu 2. člana 4. stoji: „Podzakonskim aktima će se regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti”.

Član 52. glasi: „Vlada Kantona će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonske akte iz člana 4. stav 2. ovog zakona”.

Većina podzakonskih akata do danas nije donesena iz čega se da zaključiti da se Zakon o komunalnim djelatnostima na primjenjuje (nije ga moguće primijeniti) u punom kapacitetu.

Poznato je da je 2013 godine (osam godina poslije donošenja zakona), Vlada donijela Uredbu o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 29/13).

Što se tiče komunalne čistoće, ova oblast je još uvijek regulisana Zakonom o komunalnoj čistoći, iako je predviđeno da bude regulisana podzakonskim aktom u skladu sa prije navedenim.

Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetnaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je Zakon na snazi?
Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?

Odgovor:

ODGOVOR:

Pitanja koja je uvaženi zastupnik Eldar Čomor postavio, ne odnose se na upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 8/15), utvrđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

"Molim Premijera Kantona Sarajevo da mi odgovori da li će Vlada Kantona Sarajevo poduzeti sankcije prema odgovornim osobama u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zbog nepoštivanja Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo?"

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori kada je kod ovog Ministarstva pokrenut i kada će biti završen upravni postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata/udruženja za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11 sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

. Zastupnicko pitanje vezano za inicijativu koju sam podnijela na 6. Radnoj sjednici Skupstine Kantona Sarajevo, za uvodjenje dvokratnog radnog vremena u vrticima JU ''Djeca Sarajeva''
Nakon sto sam dobila odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i JU ''Djeca Sarajeva'', u kojem je navedeno da ne postoji potrebna zainteresovanost roditelja za uvodjenjem druge smjene u vrtice, javili su mi se nezadovoljni roditelji malisana koji koriste usluge vrtica ''Djeca Sarajeva''. Naime, prema informacijama koje sam dobila, moja inicijativa je provedena na nacin da je roditeljima ponudjeno da se izjasne da li ce njihovo dijete koristiti uvijek i iskljucivo samo prvu ili samo drugu smjenu. Ovo je primjer apsolutno pogresne interpretacije moje zastupnicke inicijative.
Naravno da se na ovako koncipiran upitnik roditelji izjasnjavaju za prvu smjenu, jer je lakse naci nacin da se dijete zbrine u poslijepodnevnim satima. Cilj moje inicijative jeste maksimalno prilagodjavanje potrebama roditelja, koji se danas bave zanimanjima koja zahtijevaju rad u smjenama i dezurstva, tako da radni dan nerijetko zavrsava u kasnim vecernjim satima. Stoga, zelim da mi se dostavi anketni upitnik iz kojeg je vidljivo na koji nacin je ispitano misljenje roditelja po ovom pitanju.
Takodje, znamo da je prije par mjeseci cijena vrtica povecana za 20 KM i tu nema apsolutno nista sporno – svima nam je cilj da se djeci pruze sto bolji uvjeti boravka. Molim nadlezne da mi odgovore gdje su usmjerena ova sredstva i na koji nacin je poboljsana prvenstveno ishrana malisana, kao i da li je tacna informacija da se u pojedinim vrticima roditeljima svako dvije sedmice salje posteljina na pranje? Odgovore očekujem u pismenoj formi, u rokovima predvidjenim Poslovnikom.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Prema mojim saznanjima, radnici KJP ''ZOI' 84'' vec duzi vremenski period nisu upoznati sa odlukama Uprave preduzeca, koje su direktno vezane za ekonomski i socijalni polozaj radnika, kao i sa nacinom donosenja istih. Stoga, zahtijevam odgovore na slijedeca pitanja:
- Koji je razlog i zakonsko uporiste donosenja odluke o minimalnoj plati?
- Koja je planirana dinamika isplate zaostalih plata i toplih obroka?
- Plan uplate zaostalih doprinosa i poreza na plate?
- Razlog obustavljanja realizacije administrativnih zabrana na platama radnika po osnovu kredita? i
- Razlog obustavljanja obracuna sindikalne clanarine bez pristanka radnika?
Zahtijevam od nadleznih pismeni odgovor da li su navedene informacije tacne, i obrazlozenje odgovora, naravno u rokovima definisanim Poslovnikom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Nermin Bjelak,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Dugovanje FK Sarajevo prema MUP-u Kantona Sarajevo u iznosu od 455.446,00 KM – faza realizacije naplate duga“.

Odgovor:

Odgovor na poslaničko pitanje:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je, u zakonskom roku, putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokrenulo postupak naplate duga FK Sarajevo putem Suda i to za potraživanja po osnovu izvršenih usluga obezbjeđenja fudbalskih utakmica u 2013., 2014. i 2015. godini.
S tim u vezi obavještavamo Vas da je između FK Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dana 29.01.2016. godine, potpisan Ugovor o vansudskoj nagodbi u kojem je definisan način naplate duga FK Sarajevo...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Sabahudin Delalić,

Saziv: 2014-2018
01.02.2016

11 sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige? Zašto registar nije dostupan javno? Zašto akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Odgovor:

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12, 15/13 i 47/13), odgovaramo na postavljeno poslaničko pitanje, kako slijedi:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vodi evidenciju imovine Kantona po subjektima – budžetskim korisnicima a to su: organi uprave, upravne organizacije, zavodi i ustanove gdje je osnivač Skupština Kantona...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Predlažem da se na V transferzali, na raskrsnici nove saobraćajnice pored Velepekare i Dr. Fetaha Bećirbegovića izgradi kružni tok i time riješe stalne nedoumice vozača i gužve koje nastaju na ovoj novoj saobraćajnicu."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na Internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta.
Tražim da podaci uključe pokazatelje djelovanja sistema za prijavu korupcije.
Tražim da ovi podaci dolaze iz baze podataka kako bi oštećeni ali i svi građani mogli pratiti rješavanje krivičnog djela.
Tražim da se objavi tekst Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova KS."

Odgovor:

Odgovor na zastupničku inicijativu:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo priprema i sačinjava informacije u propisanoj formi koja je usklađena sa zakonskom regulativom, a u informaciji se navode pokazatelji za isti period prethodne godine, tako da bi prihvatanje inicijative da se retroaktivno prikazuju uporedni pokazatelji od 2006. godine, prouzrokovao povećanje troškova a čime bi bila usporena dinamika pripreme redovnih informacija.
Informacije se sačinjavaju mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje i iste...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova