Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Elvedin Okerić,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko pitanje:

Dana 26.09.2015.godine, 3. dan Kurban bajrama glavnim sarajevskim ulicama i tržnim centrom BBI pronesen je ogromni penis u sklopu nekog performansa. Bez stida i straha paradirali su glavnim ulicama Sarajeva. Javni prostor ne može narušavati kako ko hoće i kad hoće.
Sa stanovišta opšte kulture, poštovanja ljudi, obzira prema našim najmlađim bićima ovo je nedopustivo.
Komisija za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo je Zaključkom na zadnjoj sjednici tražila informaciju od MUP-a Kantona Sarajevo o pomenutom događaju.
Iz tehničkih razloga nisu mogli dostaviti informaciju pismeno do današnje sjednice Skupštine. U usmenom razgovoru dobili smo informaciju da skup nije prijavljen što je protivno Zakonu o javnom okupljanju.
Pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li su poduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti vezano za neprijavljivanje pomenutog javnog okupljanja u pokretu koje se odvijalo glavnim ulicama Sarajeva.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, Odjeljenje za Bosansko-podrinjski i Kanton Sarajevo da mi :
a) dostavi spisak osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih državnih službenika;
b) broj objavljenih javnih konkursa koje je ovo Odjeljenje realizovalo tokom 2014. i 2015. godine i
c) broj eksperata agencije koji se nalaze na listi za izbor državnih službenika (rukovodećih i ostalih) koji su (ne) učestvovali u realizovanim javnim konkursima Agencije tokom 2014. i 2015. godine (pojedinačni pregled).?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Agencija za državnu službu
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića za odgovor:
Kada će se obrazovanje u Kantonu Sarajevo, kao jedna od najvažnijih oblasti, podvesti pod adekvatnu zakonsku regulativu s obzirom da smo svjedoci da u sadašnjoj situaciji u oblasti obrazovanja glavnu riječ vode udruženja (Sindikat i Vijeće roditelja)?"

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Stanje ulične rasvjete na području Općine Trnovo je katastrofalno, veliki broj rasvjetnih tijela je uništen tako da su naseljena mjesta Općine Trnovo u mraku a u nekim naseljima rasvjeta uopće nije u funkciji, što stvara velike probleme stanovnicima Trnova.
Molim ministra Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za odgovor:
Koje mjere su poduzela i koje će poduzeti nadležno ministarstvo u popravci oštećenih rasvjetnih tijela u Općini Trnovo, kako stanovnici Trnova ne bi bili u mraku?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Haris Pleho,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Pleho Haris na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim ministra obrazovanja da mi odgovori da li je istina da u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža imaju tri direktora i da li sva trojica primaju platu direktora?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ismir Jusko,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“Program rada PPZ-a koji Nam je dostavljen nije Program rada direktorice, niti nam je dostavljen Izvještaj o aktivnostima direktorice, koji bi trebao da bude javan i objavljen na web stranici Ministarstva. U Programu nam je navedeno da se u nekim dijelovima svog rada direktorica bavi "saradnjom" sa nekim institucijama. Saradnja nije program rada i to su dijelovi aktivnosti koji spadaju u svakodnevnu komunikaciju. Opis njenih poslova bi trebao biti edukacija direktora, izrada i davanje prijedloga za dokumente koji će unaprijediti odgojno obrazovni rad u Kantonu Sarajevo. Dakle, ne postoji usvojen izvještaj o radu direktora ove institucije niti nam je dostavljen Program rada direktorice. U Programu rada su nam navedni poslovi stručnih savjetnika, a ne aktivnosti i poslovi koje treba i mora imati direktor svake institucije.
Ministar pravde i uprave je trebao na današnjoj Skupštini pripremiti Izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu upravnih organizacija, koji ide po kratkom postupku, bez rasprave i sa jasnim obrazloženjem, i prema kojem se Zavod transformiše u Sektor. Inicijativa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prošla 4. 8- a krajnji rok za izmjenu Zakona je bio 4. 10. To do sada nije urađeno.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Veliki broj građana Sarajevskog Kantona žali se da neodgovorni vlasnici vozila parkiraju i ostavljaju da godinama njihova vozila budu deponovana a ne parkirana na javnim površinama od kojih su mnoga u raspadajućem stanju i kojima je registracija istekla prije više godina. Time zauzimaju parking mjesta, zauzimaju javnu površinu i oduzimaju prava našim sugrađanima da na tim mjestima svakodnevno parkiraju svoja vozila. Mnogi od vlasnika čak i ne žive u zgradama ispred kojih su parkirana ta vozila. Trenutni zakon vezan za ovu problematiku nije istu regulisao na pravi način i tim omogućava da u kontinuitetu ovaj problem ostaje nerješen. Tražimo da se postojeći zakon izmjeni da se ovaj problem riješi tako što će se omogučiti uklanjanjanje ovih vozila sa javnih površina i omogučiti našim građanima da te površine svakodnevno koriste.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Izudin Bajrović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Izudin Bajrović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu zdravstva da se izvrši čišćenje objekta i prostora oko objekta napuštenog i devastiranog doma penzionera u Nedžarićima, kao i deratizacija istog.
Obrazloženje : Osim što pomenuti objekat predstavlja ruglo za cijeli grad, zbog višedecenijskog nerješavanja sporova vezanih za imovinsko-pravne odnose, objekat doma penzionera je postao objektivna opasnost za okolno stanovništvo, budući da se tamo nastanjio ogroman broj glodara i gmizavaca, koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo zdravstva

Kemal Ademović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo u što kraćem roku snizi krajnjem korisniku cijenu koštanja prirodnog gasa, ili plina.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje o implementaciji Zakona o mladima FBiH i isto dostavio u pisanoj formi.

Odgovor:

Odgovor Komisije za mlade nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu o objavljivanju liste najvećih primanja u javnim preduzećima, javnim ustanovama i fondovima u vlasništvu Kantona Sarajevo i istu dostavio u pisanoj formi.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

Postavljam pitanje Ministarstvu privrede i Vladi Kantona Sarajevo:

Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?
U prilogu odgovora tražim detaljan pregled:
obaveza i uplata po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.godinu;
korisnika koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora;
zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku;
odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.god,
dodijeljenih koncesija u 2015.godini.

OBRAZLOŽENJE:

Planirani prihod po osnovu koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.godinu iznosi 1.237.500 KM, a u projekciji Budžeta za 2016.godinu se planira i povećanje na 1.300.000KM.
Analiziramo li pak ove prihode samo u prethodne dvije godine, primjetit ćemo katastrofalnu realizaciju planiranih prihoda.
Naime, u 2014.godini na poziciji Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, planirano je 1.500.000 KM, a ostvareno 345.545 KM, dok je u 2013.godini ostvareno 391.652 KM. To je približno jedna četvrtina planiranih prihoda, ostalo dajemo “na kafu” privatnicima.
Ovaj stepen naplate zahtijeva hitnu reakciju Vlade i resornog Ministarstva kako bi se obezbijedio veći priliv sredstava za Budžet i efikasnije upravljanje prirodnim resursima. Donošenje Pravilnika o uspostavljanju i vođenju registra o koncesijama samo je prvi korak koji je Vlada napravila.

Pitanje efikasnijeg upravljanja prirodnim resursima je imperativ u situaciji kada zaduživanjem krpimo budžetske rupe, i kada se Kanton suočava sa redukcijama u vodosnabdijevanju. Izvori pitke vode moraju puniti prazne vodovodne cijevi građana Kantona ili Budžet kojim će se ovaj problem riješiti.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Avdibegović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:
“Da li se svakodnevno svjesno u promet pustaju tehnicki neispravna vozila javnog gradskog prevoza, na sto ukazuju brojne nesrece koje u opasnost dovode kako građane Kantona Sarajevo, tako i radnike KJKP Gras?”
Obrazloženje:
Prema informacijama dobivenim od građana koji su se zadesili na licu mjesta, prethodnog mjeseca, u samo par dana, desile su se tri nesrece uzrokovane neispravnoscu vozila javnog gradskog prevoza.
Naime, u dva slučaja, na lokacijama Kobilja Glava /Opština Vogosća/ i Ilidža, dva autobusa KJKP Gras, puna putnika, su se u toku vožnje zapalila. Treća nesreća, navodno uzrokovana neispravnošću kočnica autobusa, se desila u Semizovcu.
Smatrajući da je učestalost ovakvih i sličnih nesreća veoma zabrinjavajuća i da dovodi u pitanje bezbjednost svih saučesnika u saobraćaju, molim za odgovor da li se provjerava tehnička ispravnost vozila prije njihovog puštanja u saobraćaj, i ukoliko da, ko vrši istu?

Odgovor:

Vezano za postavljeno poslaničko pitanje od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo dostavljen je sljedeći odgovor :

Provjera tehničke ispravnosti vozila vrši se u skladu sa važećim Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila na stanicama tehničkog pregleda vozila, te internim odlukama preduzeća i to:
- Zavisno od starosti vozila redovno se, prema navedenim aktima ( zakonom, pravilnicima), vrši tehnički pregled vozila, te pregled ispravnosti i opremljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu što dokazuje...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Predrag Kojović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Predrag Kojović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Moje pitanje se tiče događaja koji se desio dana 04.10.2015. godine, nakon gradskog derbija, kada je jedan od navijača od strane pripadnika MUP-a KS predat zaštitarima koji su radili na obezbjeđenju utakmice i tom prilikom brutalno pretučen.

Tražim da mi se dostavi detaljni izvještaj o incidentu i da mi se odgovori na pitanje da li su identifikovane osobe koje su izvršile nasilje nad navijačem, iako jesu koje mjere su poduzete prema tim osobama?"

Odgovor:

Odgovor se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Safet Mešanović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Safet Mešanović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu izdvoji grant za izgradnju Roditeljske kuće i istu dostavio u pisanoj formi.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

"S obzirom da mjesecima slušamo različite političke manipulacije na bazi budžetskog deficita, tražim od Ministarstva finansija da nam do naredne sjednice Skupštine KS dostavi pregled kretanja istog po godinama uključujući imena odgovornih ministara za svaki od perioda?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

"S obzirom da mjesecima slušamo različite političke manipulacije na bazi budžetskog deficita, tražim od Ministarstva finansija da nam do naredne sjednice Skupštine KS dostavi pregled kretanja istog po godinama uključujući imena odgovornih ministara za svaki od perioda?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Svjesni smo mjesecima političkih izjava o pozivu na odgovornost kada je u pitanju trovanje djece u vrtićima JU Djeca Sarajeva, pa me interesuje šta se u tom procesu utvrđivanja odgovornosti konkretno dešava, te šta su konačni rezultati nadležnih organa.

Stoga tražim da se Skupštini KS dostavi cjelokupna informacija o navedenom slučaju, jer je to naša obaveza prije svega prema roditeljima, potom i javnosti, pa na kraju i prema onima kojima je pod pritiskom nemilog događaja ustanovljena odgovornost bez prethodne cjelokupne analize činjenica."

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Selma Filipović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko pitanje kako slijedi:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi u što kraćem vremenskom roku odgovori na sljedeće pitanje: “U kojem roku i u kojem postotku će se umanjiti cijena gasa u Kantonu Sarajevo za krajnje potrošaće?“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Zanima me koliki je broj odbačenih krivičnih prijava koje je MUP KS poslao Tužilaštvu KS te sistematizovan odgovor zbog čega su iste prijave odbijene: nedostatak dokumenata, nepotpuna prijava, nedostatak dokaza?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Kanton Sarajevo u svojim institucijama ima i Ured u Briselu. Zanima me koliko je Ured u Briselu osigurao sastanaka privrednih i pravnih delegacija iz Kantona Sarajevo sa delegacijama iz kruga EU, te koliki je obim investicija pokrenut ili doveden putem ovog Ureda u BiH. Također, zanima me koliki su troškovi ovog Ured od trenutka njegovog osnivanja pa zaključno sa krajem 2015. godine."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Na osnovu inicijative koju je uputio zastupnik Bajrović, nadovezujem se te pitam šta je sa zgradom doma penzionera u Nedžarićima, to je stečeno pravo penzionera a ne milostinja te zgrada treba da im se vrati. Vlasti to ne čine te je prisutna sumnja da je neko želi privatizovati zbog atraktivne lokacije. Na osnovu svega navedenog ponovo tražim da mi se dostavi odgovor na pitanje koje sam postavio na jednoj od sjednica u vezi doma penzionera u Nedžarićima.“

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko pitanje kako slijedi:

” Pitanje ponovo upućujem MUP KS jer nisam dobio odgovor o broju predmeta po nepoznatom počinitelju u periodu od 2011,2012,2013,2014 i prvih šest mjeseci 2015 godine.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adnan Solaković,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Red je da se čestita i reprezentaciji Sarajevskog Univerziteta koja je osvojila 2 zlatne, 5 srebrenih i 6 bronzanih medalja na Europskom Univerzitetskom karate prvenstvu 23-26.07.2015 Žabljak, Crna Gora.
Ova reprezentacija je bila pobjednik u ženskoj i muškoj konkurenciji pa time i sveukupni pobjednik. Nadam se da će reprezentaciju ( takmičare UKK - Univerzitetski Karate Klub Bosna Sarajevo ) za koje je nadležno ministarstvo sporta, obrazovanja, premijer zajedno sa Skupštinom Kantona organizovano primiti ovu reprezentaciju na prijem kao što se uradilo za druge sportove. Također se nadam nagradi kao što su dobili drugi sportovi kao i refundaciji troškova za učešće , jer naša matična kuća je za razliku od drugih Kanton Sarajevo."

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Ana Babić,

Saziv: 2014-2018
02.09.2015

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Ana Babić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Dana 10.09.2012.godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Odluku o povratu finansijskih sredstava općinama za Javna skloništa. Tom odlukom Općini Stari Grad treba da se izvrši povrat sredstava za održavanje i izgradnju skloništa u iznosu od 157.079,00 KM. Ova odluka do današnjeg dana se nije realizovala, odnosno realizovala se djelimično.

Naime dolaskom nove Vlade Kantona Sarajevo u martu ove godine i imenovanjem Jasmina Halebića za ministra finansija ova odluka je počela sa realizacijom. Nažalost od šest Općina koje su na listi za povrat sredstava samo Općina Stari Grad i Centar nisu dobili povrat sredstava.

Mišljenja smo da ne smijemo vršiti sami segragaciju među općinama Kantona Sarajevo i smatram da bi sve općine trebale biti jednako tretirane kako u Vladi Kantona Sarajevo tako i za Ministra finansija. Javno protestujem zbog načina raspodjele tj. uplate sredstava koja su predmet ove odluke, a koja se očito vrši prema stranačkom opredjeljenju Načelnika ( sve Općine čiji su načelnici iz SDA su do danas dobili povrat sredstava na njihove račune)".

Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona