Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Fikret Prevljak,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture "da u što kraćem roku izda nalog KJKP "RAD" za izgradnju javne rasvjete oko Druge Osnovne škole – Ilidža, Općina Ilidža."

Inicijativa u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru pravde i uprave vezano za legalitet Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

"Molim Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine da mi odgovori, zašto ne donosi rješenja po žalbama u predviđenom zakonskom roku jer nezakonito kašnjenje rješavanje po žalbama ima za posljedicu (u slučaju uvažavanja žalbe) vraćanje predmeta na ponovni postupak ugovornom organu i ugovorni organ zbog zakonom predviđene dužine trajanja javne nabavke i vremenskog ograničenja (kraj kalendarske godine) nisu u mogućnosti realizirati neophodnu nabavku?"

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno:
Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da Ministarstvo privrede pripremi Prijedlog odluke o otpisu kamata korisnicima poljoprivrednih kredita koje je tokom 1998. i 1999.godine plasiralo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo“.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Haris Pleho,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade.

Pitanje u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ismir Jusko,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"U vremenu kada BiH ima priliku vidjeti da sportisti ostvaruju izvanredne rezultate, a  uz katastrofalne uslove rada, Centar za sport i rekreaciju ( FIS) podiže cijene svojih usluga za 40 %. Ovim činom dovodi do situacije da mnogi klubovi moraju uraditi slijedeće: Ili otkazati svoje termine ili podići članarine. U oba slučaja veliki broj mladić ostat će uskraćeno da se bavi sportom, i da ovim činom postavljaju stvari na nivo gdje se sportom mogu baviti samo priviligovani, zanemarujući djecu iz radničke klase. Menadžment CRS da bi nadomjestili svoje gubitke, povećavaju cijene iznajmljivanja sala što je apsolutno kontra produktivno u ovom slučaju. To pravdaju povećanjem cijena grijanja. Niko ne bi imao ništa protiv da su i cijene sala povećane u skladu sa povećanjem cijena grijanja, ali povećanje za 40% je van svake pameti. Pokrećem inicijativu da se nešto poduzme po ovom pitanju jer nam ovakvim potezima  menadžment CSR djecu šalje na ulicu i sportiste koji u narednim godinama mogu biti naši slijedeći sportski Ambasadori i šampioni, a sale ostaju prazne." 

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade i Vladi Kantona Sarajevo: “Molim da mi dostavite preciznu informaciju o implementaciji Zakona o mladima FBIH, u kontekstu ispunjenja obaveza koje Vlada ima prema ovom Zakonu?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru unutrašnjih poslova i komesaru uprave policije Kantona Sarajevo: „Na osnovu kojeg zakona ili drugog propisa tj. Međunarodnog ugovora su lica zaposlena na osiguranju u Američkoj ambasadi ovlaštena da opominju građane Kantona Sarajevo da se udalje sa trotoara , tačnije javnog pješačkog prostora, ispred Američke ambasade u ulici Zmaja od Bosne?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine (ležeće policajce) na teritoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke Džubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef. Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade“.

Obrazloženje: "Stanovnici Pejton su se usmeno obratili nama u Klubu SDA zbog učestalih saobraćajnih nesreća u gore navedenim ulicama a zbog bezbjednosti djece koje svakodnevno prolaze navedenim ulica jer te ulice vode prema školi".

Odgovor:

Zastupnik Mirza Čelik na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 12.11.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ tražim od Ministarstva saobraćaja da postavi usporivače brzine ( ležeće policajce ) na teretoriji Općine Ilidža u naselju Pejton i to u ulici Edhema Eke DŽubura na mjestu gdje se ukrštava sa ulicama Josipa Slavenskog i Abdulaha ef.Kantamirije, kao i u ulici Prve samostalne brigade”.
Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „tražim od Ministarstva saobraćaja da u što kraćem roku izvrši uređenje rasrkšća ulica Bojnička, Uglješe Uzelca i Trešnje sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, općina Ilidža“.

Obrazloženje: "Navedena raskrsnica se nalazi na jako frekventnoj Kantonalnoj saobraćajnici (ulica Bojnička). Na pomenutoj lokaciji nalaze se dva autobuska stajališta, i građani su svakodnevno svjedoci nesavjesne vožnje vozača. Na navedenoj raskrsnici su česte saobraćajne nesreće, te stoga smatramo da se ovom problemu treba pristupiti ozbiljno i u što kraćem roku".

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Avdibegović Neira, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koju možete naći u prilogu

Odgovor:

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
U okviru plana redovnog održavanja semaforskih uređaja predviđena je i promjena signalnog plana na zeleno trepćuće na svim preostalim raskrsnicama gdje to još nije izmjenjeno.
Redosljed izmjene signalnog plana zavisi od značaja i opterečenja raskrsnice te broja faza signalnog plana. U prethodnom periodu izmjenjen je signalni plana na zeleno trepćuće na raskrsnicama B.M.Selimovića– XI Transverzala (Heco pijaca) i I Transverzala-H.Kajtaza-Kranjčevićeva (kod tehničke škole), a u toku je reprogamiranje signala na raskrsnici ulica...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Nermin Bjelak,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade poduzeti da se utvrdi odgovornost direktora škola zbog postupaka i radnji koje imaju za posljedicu pravljenje štete budžetu Kantona Sarajevo u iznosu preko 250.000,00 KM?".

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: „Molim ministra unutrašnjih poslova da mi u pisanoj formi dostavi informaciju o dugovanju Fudbalskog kluba Sarajevo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vladi Kantona Sarajevo“?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: „Da li je ograničen rok za odgovor o dobijanju jednokratne novčane pomoći demobilisanim borcima“?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Sabahudin Delalić,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Koliko puteva u naseljima u Kantonu Sarajevo nije asfaltirano"? 

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od svih organizacija koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova. Iniciram da Vlada dopuni Odluke o metodologiji izrade izvještaja o radu kantonalnih organizacija tako da propiše da Izvještaj o finansijskom poslovanju svake kantonalne ogranizacije sadrži i obavezu navođenja neto plata i drugih primanja po kategoriji poslova".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o stanju sigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Inicijativu možete naći u prilogu.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koju možete naći u prilogu.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Koliko je novca još potrebno da bi se okončali projekti izgradnje i eksproprijacije zemljišta za sjevernu i južnu longitudinalu u Sarajevu, te u kojoj se sada fazi nalaze ova dva projekta s obzirom na različite izjave i planove koji govore o stepenu izgradnje i vremenskom roku okončanja ovog projekta?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
12.11.2015

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Budući da je pokrenuta inicijativa oko izgradnje spomenika „Ženi“ smatram i pokrećem inicijativu da se podrži ovaj projekat i da se u njega involviraju i Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, kao i resorno ministarstvo kako bi se ostvario ovaj humani cilj. Smatram da je čak možda ova aktivnost pomalo zakašnjela jer uloga žene u najtežim trenucima za BIH i uopće u našem društvu je bila nemjerljiva. Kada kažete žena prva asocijacija je majka. Svaki argument preko toga je možda i suvišan, ali podsjećam da su prve žrtve agresije na naš grad i državu bile studentica iz Dubrovniak Suada Dilberović i Olga Sučić , a da ne pominjem heroine poput Fadile Žute sa Žući ili doktorice Silve Rizvanbegović i brojnih majki koje su u proteklom ratu izgubile svoje sinove."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Na žalost svjedoci smo svakodnevnih razbojništava i pljački u našem gradu. Razni su načini na koji se to radi ali skoro svakom građaninu su već poznati. Scenarij sa kupovinom jeftinih vozila a potom sa tim istim vozilom odlazak u pljačke bez registarskih oznaka i na kraju paljenje tih automobila su ustaljena praksa kriminalaca. Ta činjenica valjda bi trebala biti poznata i policiji pa me čudi da samo 150 m vazdušne linije od Policijske stanice na Ilidži po istom scenariju je opljačkana banka i tom prilikom ubijen slučajni prolaznik – biciklista. Zato apeliram i podnosim inicijativu da se pooštri kontrola vozila bez registarskih tablica koji kruže gradom. Jer sama činjenica da su bez registarskih oznaka indicira da nešto nije uredu ili sa vozilom, njegovim porijeklom ili namjerama pljačkaša. Vozilo je faktički bez identifikacije, a samim time je i sumnjivo te kao takvo mora se kontrolisati."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adnan Solaković,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu kako slijedi:

”Zašto je ministar donio odluku da se Savez ritmičke gimnastike briše koji broji šest klubova ( šest klubova je nastupalo na državnom prvenstvu, ostvarilo najbolje rezultate i u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj konkureniciji), a Gimnastički savez koji se sastoji od tri kluba, samo jedan je učestvovao u državnom prvenstvu a druga dva nisu imali ni registrovane takmičarke na niovu države. Klubovi u Savezu ritmičke gimnastike ostvaruju i na međunarodnom nivou kvalitetne rezultete a odluka ministarstva je dovela u situaciju da se vrši pritisak da klubovi ne mogu učestvovati u takmičenjima, te da se brišu iz saveza.”

”Na osnovu zadnje Odluke ministra za kulturu i sport g-dina Samera Rešidata o poništenju ( brisanju) naziva KANTONALNI, Savezu ritmičke gimnastike Kantona Sarajevo i pored informacije o razlozima formiranja Saveza i potrebe da se ova dva saveza ( Savez ritmičke gimnastike i Gimnastički savez) ujedine na demokratskom i zakonom previđenom principu. Pokrećem inicijativu da se Gimnastički sport ujedini na nivou kantona i da svi klubovi budu ravnopravni, sa istim pravima da biraju i da budu birani kao i prvo na rad. Kantonalni savez nije obično „ Udruženje građana“ i osnivači ne mogu imati ekskluzivno pravo zastupanja i predstavljanja, a naručito ako ne poštuju pravo većine klubova na nivou Kantona. Tražimo da Ministarstvo kulture i sporta KS donese odluku o spajanju ova dva Saveza uz njihovo prisustvo.“

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ 14.januara 2015.godine je odjeknula ekskluzivna vijest od strane MUP-a KS da su pronađeni i uhvaćeni sudionici koji su prenosili 10 kg heroina u vrijednosti od 600.000 KM prilikom čega su uhvaćeni Jašarević Seid, vozač koji je vozio iz Holandije i Šurković Mevludin koji je preuzeo ruksak u kojim su se nalazi narkotici od istoimenovanog vozača. MUP je prilikom svoje izjave rekao : „ Da će se analizom utvrditi da li je to čisti ili izmiksani heroin i da li je za širu prodaju“ . Prilikom toga od MUP-a KS : komesar KS, potparol KS i tadašnji ministar MUP-a su dobili 30% dodatka na platu jer ovo spada pod dijelo izvanrednih rezultate rada. Međutim utvrđeno je da se nije radilo uopšte o heroinu nego se o takozvanoj „heljdi“ ili sportskoj hrani proteini koje uzimaju sportisti. Postavljam pitanje da li će se vratiti novac za stimulans koji su dobili pripadnici MUP-a i ko će snositi novac za tužbe jer će ovi ljudi sigurno dobiti parnicu na sudu za navedeno.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Budući da je tragično stradalo dijete na jednom od sarajevskih igrališta, pokrećem inicijativu da se ovoj skupštini dostavi detaljan izvještaj istrage o okolnostima nesreće i odgovornosti nadležnih. Poznato Vam je da je napravljeno istraživanje koje su objavili mediji da 90 % igrališta ne zadovoljava čak ni elementarne uslove sigurnosti. Ko je odgovoran za ovaj nemar i neodgovornost ?“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ana Babić,

Saziv: 2014-2018
07.10.2015

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Ana Babić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Kulturna javnost u Kantonu Sarajevo je tražila poništenje konkursa za izabrane članove upravnih i nadzornih odbora svih ustanova kulture. Razlog za ovo je činjenica da u upravnim i nadzornim odborima, većina ljudi ne ispunjava ni osnovne uvjete. Zato tražim da mi u najkraćem roku dostavite imena i prezimena, te biografije članova komisija koje su birale, kao i imena i prezimena te biografije članova koji su izabrani u upravne i nadzorne odbore. Navedene podatke tražim iz razloga da upravni i nadzorni odbori kao takvi (nestručni) imenuju direktore i direktorice i određuju budućnost pozorišta, a to znači da se sluša partijska, a ne stručna profiliranost. Pri tome znamo da je obećanje u kampanji bilo da će se poštovati stručnost. U ime očuvanja kvaliteta kulture, tražim da budete transparentni. Kao umjetnica apeliram na Vas gdin. ministre da konačno poslušate glas umjetničke struke.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta