Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Edin Forto,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Edin Forto, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je pitanje vezano za "minibus linije koje su označene od Kantonalne inspekcije kao one koje se ne održavaju ili koje se održavaju neredovno i neuredno".

Ostatak pitanja uz odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na prijavu, možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja je u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je pitanje:

"Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Broj:11-01-34-1417-1/11 od 25.05.2011.godine) koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, shodno zakonskim propisima trebao je biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" da bi se omogućila njegova primjena u Kantonu Sarajevo".
S obzirom da pomenuti Pravilnik nije objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" što znači da nije ispoštovana zakonska procedura za stupanje na snagu, koja bi omogućila njegovu primjenu, da li se primjenom pomenutog Pravilnika postupa suprotno zakonskim propisima?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Svim članovima Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBIH – Kantonalni odbor SSOOiOKS, od neto plaće se odbija naknada na ime članarine u navedenom sindikatu.

Da li se nezakonito vrši obustava na plaću zaposlenicima u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo na ime članstva u SSOOiO FBiH - Kantonalni odbor SSOOiOKS s obzirom da nisu dali ličnu saglasnost za navedenu obustavu, a što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu ("Službene novine FBiH" br.43/99,32/00 i 29/03)?

Koliko je zaposlenika kojima se odbija od plate članarina u Sindikatu, a nisu dali suglasnost da im se odbija članarina u pomenutom Sindikatu?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Ismir Jusko,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Nakon pokrenute inicijative koja se odnosi na reorganizaciju Prosvjetno – pedagoškog zavoda, nije mi dostavljen godišnji program rada direktorice ( dakle njen lični razvojni program) za period 2010 -2014. koji je usvojio ministar. Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da mi do slijedeće sjednice dostavi traženi dokument."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Tražim od direktora Kantonalnih Javnih preduzeća slijedeće informacije :
Da li su zadržali savjetnike, koliko savjetnika i kolika su njihova primanja na godišnjem nivou, nabrojati pojedinačno za svaku savjetničku poziciju?
Da li su ukinuli pozicije savjetnika i kolika je ušteda na godišnjem nivou ukidanjem tih pozicija ?
Da li su bivše savjetnike prebacili na druge radne pozicije, o kojim pozicijama se radi i koliko su savjetnika rasporedili na druga radna mjesta?"

Odgovor:

Odgovori Ministarstva privrede, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva saobraćaja su u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo saobraćaja

Nermin Bjelak,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da mi direktor gospodin Safet Baltić dostavi spisak uposlenika KJKP Park d.o.o. Sarajevo".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Zašto se ne poštuje prioritet pri zapošljavanju djece boračke populacije. Posebno djece čiji su očevi nosioci najvećih ratnih priznanja. Tražim da Vlada i Ministarstvo za boračka pitanja naprave registar te djece i da ih pokušaju zaposliti. Sramotan je odnos nekih institiucija i ustanova prilikom zapošljavanja djece boračkih populacija."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu da se "Informacija o poduzetim aktivnostima po pitanju slučaja trovanja djece u vrtićima KS" uvrsti kao tačka u dnevni red naredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Tekst pitanja uz obrazloženje je u prilogu.

Proslijeđeno:
Kolegij Skupštine, Vlada Kantona

Selma Filipović,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu i kompleks laboratorija:

"Koji je udio Kantona Sarjevo u strukturi vlasništva instituta/LAboratorija ili kako se to na Stupu zove ili se planira zvati?

Da li se Kanton Sarajevo odriče novoizgrađenog objekta, u koji je uloženo preko 3 miliona kreditinih budžetskih sredstava zarad deset duluma aktraktivnog zemljišta pogodnih za drugu namjenu (tambena izgradnja i sl)?

Koji je rok da se izvrši tehnički prijem objekta i da se objekat predda na upotrebu Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na korištenje kao krajnjem korisniku?

Koji je rok kreditinih zaduženja kod Svjetske banke, kolike su i kada dospijevaju kreditne obaveze i ko je i kojim dokumentom preuzeo obavezu vraćanja?"

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
21.07.2015

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zvonko Marić
Zastupnik SBB BIH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućem,

Sarajevo, 21.07.2015.godina

ZASTUPNIČKO PITANJE

Molim MUP KS da dostavi podatke o broju podnesenih izvještajnih predmeta Tužiteljstvu Kantona za period 2011 , 2012,2013,2014 i prvih šest mjeseci 2015.godine. Istovremeno molim da Tužiteljstvo Kantona dostavi za iste periode podatke o broju odbačenih predmeta zbog nedostatka materijalnih dokaza, jer raspolažem podacima da je primjerice u prvih šest mjeseci ove godine broj podnesenih prijava tužiteljstvu 2860 a odbačenih je 2583, a pri tome se ima u vidu da je oko 900 onih po poznatom izvršitelju. Dolazi se do apsurdne situacije da je više odbačenih nego podnesenih prijava, što je vjerovatno posljedica da je među odbačenim predmetima u prvih šest mjeseci ove godine bilo i onih iz ranijih perioda. Bez obzira na to podaci su više nego poražavajući. Istovremeno molim da mi predstavnici MUP-a odgovore odkud nesposobnost i nemoć da se osigura odigravanje jedne međunarodne utakmice u ovom slučaju protiv Poljskog Leha ? U toliko prije što je i površno informisanim ljudima bilo poznato da su navijači Leha jedna od najrizičnijih skupina u Evropi. Kako je zakašnjela intervenicija i ko vrši procjenu angažiranosti policijskih snaga u tim situacijama. Pri tome moramo imati u vidu da je zatražena pomoć i federalnih specijalaca, njih oko 150. Zar nema MUP Kantona kapacitet da na adekavatan način osigura odigravanje jedne takve utakmice ?

Zvonko Marić

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i ministarstva unutrašnjih poslova možete naći u prilogu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje:

"Na sjednici Vlade u maju ili junu razmatrali ste preporuku Omudsmana za ljudska prava koju je dobila gospođa Aziza Marinković. Naljubaznije molim ministra obrazovanja da mi odgovori prema kojem pravilniku će se izvršiti prijem 400 uposlenika na konkursu, ako se zna da je više nego jasno iz preporuke, kako je pravilnik diskriminatorski i nije u skladu sa zakonom."

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Adnan Solaković,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Na osnovu situacije u kojoj se nalazi firma Sarajevotekstil d.d, sindikat Sarajevotekstila uputio je zahtjev Kantonalnom tužilaštu za izlazak finansijske policije ( inspekcije) za kontrolu i poslovanje firme Sarajevotekstila d.d. Pitanje je "šta je Kantonalno tužilaštvo uradilo po zahtjevu koje je uputio sindikat Sarajevotekstila i da li je finansijska policija izašla po prijavi Sarajevotekstila d.d, te tražimo očitovanje tužilaštva i finansijske policije".

Obrazloženje zastupničkog pitanja :
Radnje koje su vršene i koje se smatraju neregluarnim :
- Prodaja Modne kuće koja je trebala ići javnom licitacijom zbog veće cijene i koristi, što nije urađeno. Prodajom Modne kuće društvo je trebalo poplaćati postojeće dugove prema dobavljačima, a najveći dug je ostao i predmet je spora na sudu. Zbog spora na sudu najveći odliv novca je za advokate otišao preko milion KM, pa se postavlja pitanje da li je to realno ?
- Prelaskom svih objekata i ljudska od strane Sabena d.o.o ugušena je firma "Sarajevotekstil" d.d.Sarajevo, danas je dug 17 plata za koje nisu uplaćeni ni doprinosi.
- Po osnovu kredita koji je Saben d.o.o uzeo, daje se garancija u Bor banci ( oročeni dio sredstava 1.400.000,00 KM firme Sarajevotekstil d.d) koji je sada blokiran zbog kredita, a bio bi dovoljan da firma izbori svoj opstanak i plati dugovanja prema općinama Stari Grad i Centar – spor za poslovne prostore, neplaćanje doprinosa radnika.
- Daje se pozajmica u 2014 godini u iznosu od 1.075.550,00 KM firmi Saben d.o.o od toga vraćeno 675.550,00 pa postavlja se pitanje gdje je nestalo 400.000,00 KM jer firma Saben d.o.o praktično ne postoji
- Daje se pozajmica od 150.000,00 KM advokatu Arminu Zulkiću od toga vraćeno 50.000,00 ostatak duga je fakturisan za učinjene usluge, očito postoji sprega advokatske kancelarije i Sarajevotekstila d.d.

Odgovor:

Odgovor Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo:

"Dana 24.01.2012.godine, u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo je zaprimljena prijava dioničara "Sarajevotekstila" d.d. Sarajevo protiv prijavljenih: Jovanović Gorana, Herba Kenana, Gačanin Eše i Mutapčić Đemaludina, zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlasti iz čl.383. st.1. KZ F BIH i dr.

U predmetu je po zahtjevu Tužilaštva, MUP Kantona Sarajevo, Sektor krim.policije, Odjeljenje za privredni kriminal vršio tražene provjere navoda krivične prijave.

Određeno je vještačenje po vještaku arhitektonske struke...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Da li je dozvoljeno da se maloljetnicima omogućava javno uživanje nargila , a ne zna se sastav tih supstanci ? Međutim pouzdano se zna za negativni uticaj na rast i motoričke radnje malodobnih osoba. Da li su te radnje zakonom regulisane, ako jesu koje su to predviđene sankcije za to, a ako nisu za slijedeće Skupštinsko zasjedanje, pripremit ćemo prijedlog mjera kako bi se ova negativna pojava suzbila."

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:
"U sklopu redovnih, ali i usmjerenih inspekcijskih nadzora, kantonalna sanitarna inspekcija, između ostalih vrši i pregled objekata u kojima se konzumira nargila s tim da ovaj organ ne raspolaže podatkom o tačnom broju objekata koji pružaju tu vrstu usluga. Sigurno je da se broj ugostiteljskih objekata u kojima se konzumira nargila stalno mijenja i na njega utiče otvaranje novih objekata, kao i mogućnost da već postojeći objekti u ponudu uvrštavaju i ovu vrstu usluge."

Ostatak odgovora je u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva

Bibija Kerla,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za regulisanje saobraćaja u gradskom području Sarajeva" .

Molim odgovorne da pod hitno donesu odredbe o zaštiti pješaka u našem gradu. Kao jednu od mjera predlažem poputno ukidanje saobraćaja za privatna vozila u užem centru grada, kako i na koji način to riješiti ostavljam odgovornima u zadatak. Pozivam MUP da primjenjuje Zakon, da pojača kontrole, da smanji dopuštenu brzinu u cijelom gradu da nabavi neobilježene radare, da Kanton poboljša signalizaciju, da se trajno oduzimaju vozila i vozačke dozvole nesavjesnim vozačima, da se drže predavanja u srednjim školama.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:
Ministarstvo saobraćaja je analiziralo navedenu inicijativu za povećanjem stepena sigurnosti i podržava istu.
U okviru svojih redovnih aktivnosti Ministarstvo razmatra navedene kao i druge aspekte za povećanjem bezbjednosti svih vidova saobraćaja, kako drumskog tako i pješačkog. Postavlja se vertikalna i horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija - semaforski uređaju, znakovi upozorenja i ograničenja brzine u blizini škola, ugrađuju se izdignuti ivičnjaci i dr."

Ostatak odgovora u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Dževad Rađo,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Upućujem inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo pokrene inicijativu stavljanja i uvrštavanje u tačke dnevnog reda :
- Prijedlog zakona o izmjenama zakona i dopunama zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih prizanja i odlikovanja I članova njihovih porodica
- Zakon o raseljenim licima i povratnicima u FBIH i izbjeglicama iz BIH

Napominjem da je završena kompletna zakonska procedura u smislu donošenja gore pomenutih zakona."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kolegij Skupštine

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Koliko je uposlenika zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, a na osnovu rješenja Komisije za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba, u periodu od stupanja na snagu Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, odnosno u periodu od 2009.godine do danas?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Ismir Jusko,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Naime, u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je upravna organizacija, pod nazivom Prosvjetno-pedagoški zavod, koja trenutno ime više uposlenika od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Ova institucija je veoma važna jer bi trebala da se bavi pitanjima struke i unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada. Međutim, već nekoliko godina ova institucija nema nikakve rezultate u pitanjima poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, osim nadzora, prema kojem se na neučinkovit način obilaze profesori u nastavi i ocjenjuju na inspektorski način, bez tačno utvrđene metodologije i subjektivnih mišljenja. O svemu ovom Vam može posvjedočiti i činjenica da direktorica ove institucije nije nikada dostavila svoj lični izvještaj o poslovima koje obavlja, nego dostavlja izvještaje i poslove stručnih savjetnika koji prema njenim nalozima izvršavaju određene aktivnosti. Svi savjetnici uposleni u PPZ-u se bave aktivnostima koje nisu u skladu sa njihovim opisima poslova i najveći dio je njihovog posla sveden na obilazak nastavnika,umjesto na savjetodavni rad.

Ova institucija bi trebala preći u sastav Ministarstva kao Sektor ii Odjel, koji bi se bavio sljedećim:

- analiza nastavnih planova i programa, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta
- analiza problema sa kojima se susreću nastavnici u svakodnevnom radu , od inkluzije do maloljetničke delinkvencije
- predlaganjem metoda i tehnika rada sa učenicima i pružanjem podrške nastavnicima u istim.
- Osim navedenog, neophodno je uvesti i ostale aktivnosti, kao što je saradnja sa nastavničkim fakultetima u oblasti stručnog usavršavanja i nevladinim sektorom koji se bave pitanjima obrazovanja.
- godišnji program rada direktorice (dakle, njen lični razvojni program) za period 2010.-2014.npr, koji je usvojio minister
- program stručnog usavršavanja nastavnika, za isti period

Određeni period već postoje nastojanja da se ovaj problem riješi, ali nikada se ovom nije pristupilo na pravi način i sve je još uvijek na čekanju.
Aktualiziranjem ove problematike dobit ćete povjerenje mnogih nastavnika, koji se  u svom radu često susreću sa problemima a za koja nemaju adekvatan odgovor, koja trenutno broji preko 20 uposlenika i koji su suočeni sa besmislenim inspekcijskim nadzorima, koji već odavno nemaju pedagoški smisao."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Obzirom da je prošlo skoro dva mjeseca, niti jedna služba (JU javno zdravstvo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, resorno ministarstvo - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade) se nije oglasilo sa nalazima o trovanju djece u vrtićima. Svi su svašta obećali, ali roditelji otrovane djece nemaju još uvijek nikakav odgovor, te tražimo zvaničan stav i nalaz od Zavoda za javno zdravstvo koji se još nikada nisu oglasili, niti je 100% potvrđeno od čega su se djeca zarazila salmonelom.

Zahtjevi roditelja čija su djeca otrovana :
1.Da vlada formira komisiju u čijem sastavu će biti i predstavnici vrtića ili po jedan roditelj koji će utvrditi sve činjenice koje su dovele do trovanja djece i predočiti ih javnosti?
2.Da se utvrdi tačan broj oboljele djece, jer mnoga nisu bila u bolnici i zvaničnog podatka nigdje nema?
3.Da se utvrdi kako je moguće da se u zahtjevima iz tenderske dokumentacije ne traži dozvola za promet namirnica životinjskog porijekla?
4.Da JU „Djeca Sarajeva“ raskine ugovor sa firmom Gold mignon?
5.Da se objavi ko je proizvođač zaraženog proizvoda (pavlake) i da se utvrdi i njihova odgovornost?
6. Tražimo umanjenje za čitav juni mjesec, kod većine djece je nakon prve kontole, stolica i dalje pozitivna na salmonelu, naravno ta djeca i dalje ne mogu ići u vrtić, a u računovodstvu traže da platimo čitav mjesec. Moguće je umanjenje samo 2 KM po danu, roditelji su ogorčeni."

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

"Dana 22.04.2015.godine oko 14,00 časova Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije zaprimio je prijavu (putem faxa) od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da je na Infektivnoj klinici KCUS - hospitalizirano petero djece iz JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo, te da se radi o sumnji na trovanje hranom.
Odmah po saznanju sačinjena su dva tima i to tim u sastavu: epidemiolog i tehničar iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i kantonalni sanitarni inspektor, koji su obavili kompletan inspekcijski nadzor i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva

Kemal Ademović,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Molim da mi se u poslovničkoj proceduri dostavi odgovor na sljedeće pitanje i dostave sljedeći podaci o svim zapošljavanjima u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.-10.06.2015.godine, i to:
1. zasnivanje stalnog radnog odnosa,
2. zasnivanje radnog odnosa po ugovoru o djelu i
3. zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.
Molim da mi se podaci dostave po školama i poimenično, kao i u kojoj proceduri je zasnovan radni odnos (konkurs ili bez konkursa)."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Kada ćete donijeti propis – pravilnik kojim se preciznije definiše: Procedura izbora, kriteriji za izbor te nadležnosti i rad direktora u srednjim školama Kantona Sarajevo?"

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo je važnost donošenja ovog akta, te za isti kao i za ostalih petnaest akata, stupilo u kontakt sa partnerima, odnosno Zajednicom direktora srednjih škola Kantona Sarajevo i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije.

Po zahtjevu Ministarstva navedene strukture su dostavile imena i prezimena, te je formirana radna grupa koja radi na izradi pomenutog pravilnika.

U narednom periodu očekujemo donošenje istog te ćete biti blagovremeno...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Da li Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo vrši nadzor nad radom apoteka i na koji način?
Da li je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo imalo informaciju o pritužbama građana na rad pojedinih apoteka, pa i PZU Apoteke Leko, prije izdavanja odobrenja?
Šta će Ministarstvo poduzeti u vezi sa zahtjevima za izdavanje novih rješenja za rad ogranaka apoteka koje na određenim lokacijama ne pružaju adekvatnu uslugu građanima?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo je u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:
"da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pristupi aktivnostima na osnivanju nove osnovne škole kao javne ustanove u Hadžićima, kako bi ista počela s realizacijom nastavnog procesa od naredne školske 2015/2016.godine".

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
17.06.2015

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Svjedoci smo povećanog broja saobraćajnih nesreća koje se dešavaju na glavnim promenticama, ali i onim sporednim u glavnom gradu BiH. Već odavno je jasno da policija ne može da se suprostavi ovome problemu iz brojnih razloga. S toga pokrećem inicijativu da Vlada I Ministarstvo saobraćaja, iznađu mogućnost za postavljanje uspornika ( ležećih policajaca) na vitalnim dijelovima saobraćanica u gradu Sarajevu. Prvoshodo mislim na prometnice kod ulaza državne bolnice, kao i Koševskog Kliničkog centra ali i duž cijele saobraćajnice od Skenderije do Marin – dvora, a posebno duž Titove ulice."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu zastupnika Zvonke Marića se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Amel Mekić,

Saziv: 2014-2018
27.05.2015

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Amel Mekić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu.
INCIJATIVA
Ponukan nedavnim gostovanjem glavne tužiteljice Kantonalnog suda gdje. Dalide Burzić, te detaljnim isčitavanjem i o radu Kantonalnog suda za 2014. Godinu predsjednika gospodina Jahiefendića.
Mogu konstatovati da je napravljen dobar iskorak , no međutim to nije dovoljno.
Iskreno, ja se ne osjećam sigurno, kao ni većina sugrađana.
Gospođa Dalida kaže da su joj ruke vehzane zbog ZKP FNIH kao i nekih kantonalnih zakona.
Zbog toga želim pokrenuti incijativu.
PREDMET: Incijativa za razmatranje načina predupražnjenja postupanja Tužilaštva i Suda na Kantonalnom nivou , sukladno ZKP FBIH sa ciljem otklanjanja ugrozbe sigurnosti građana sa urgentnim početkom sudskih postupaka . Dostavlja se kao preliminarni tematski materijal u smislu inciranja i razmatranja Skupštine Kantona Sarajeva.
Zbog svega navedenog, mi zastupnici se moramo uključiti stavovima zasnovanim na realnim pravno provodivim zakonima i pomoći funkcionisanje sudske vlasti i provedbi zakona u Kantonu Sarajevo.
Zbog čega ovo sve govorim.
U posljednje vrijeme intenziviran je između ostalog i porast izvršenja krivičnih djela , kao i nošenje i upotreba nelegalnog vatrenog oružja. Evidentiran je i porast nezadovoljstva građana koja se manifestuju određenim vidovima osobne nesigurnosti.
Ja ću se osvrnuti na elemente kriminogenosti ali isključivo iz ugla vremenskog aspekta, fokusiranog na momenat lišavanje slobode , izvršioca kaznenog dijela , njegovog procesuiranja po pravilima ZKP FBIH, uključujući i određivanje pritvora te onih dešavanja u vezi sa tim.
U ovom konkretnom slučaju nije mi cilj tumačiti odrednice KZFBIH u smislu visine kazne koja je zaprijećena za određena krivična djela nego se fokusirati na jedan jedan segment koji podstiče efikasnost , brzinu postupanja , kompletiranje dokumentacije, te čekanje optuženih lica na početak suđenja.
Naime u članu 145. ZKP detaljno je precizirano kad i na koji način se određuje pritvor u članu 146. ZKP su navedeni razlozi pod kojim se određuje pritvor koji obuhvata i vanredne okolnosti, dok je u članu 148. ZKP precizirana nadležnost za određivanje pritvora što je u implicitnoj zadaći suda na prijedlog tužioca. Potom, slijede odredbe u vezi pritvora i to u članu 152. ZKP FBIH, 160. ZKP FBIH nadzor nad izvršenje pritvora itd.
Međutim nakon što je licu ukinut pritvor sukladno ZKP odlukom Suda optuženijk izlazi na slobodu do početka suđenja. Taj period i pored sigurnosnih mjera koje se izriču za to lice , predstavlja potencijalnu mogućnost da on kao takav napravi ili pak pokuša napraviti uraditi radnju koja ima elemente krivičnog dijela i kao takav izazvati strah i nemir u sredini koja ga okružuje.
Smatram za neophodno da se pokrene incijativa kako bi se zakonskom procedurom donijele ili pak precizirale odredbe zakona koje bi ubrzale početak suđenja.
Stoga, predlažem , da se sa ove sjednice uputi predmetna incijativa stvarno nadležnom ministrastvu i drugim organima i organizacijama , koji bi sukladno ovlastima koje imaju, pokrenuli postupak u citiranom pravcu i to bez odlaganja direktno , jer smatram da će se na ovaj način u potrebnoj mjeri osigurati prioritetno vladavina zakona.

Odgovor:

IZJAŠNJENJE MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE NA INICIJATIVU AMELA MEKIĆA:
Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.05.2015. godine, zastupnik Amel Mekić pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), u dijelu koji se odnosi na određivanje i trajanje pritvora u krivičnom postupku u odnosu na početak suđenja, radi dostavljanja nadležnom ministarstvu i pokretanja propisane...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Elvedin Okerić,

Saziv: 2014-2018
27.05.2015

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Elvedin Okerić, na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za formiranje Radne grupe za izradu elaborata o uspostavljanju ustanove za forenzičku psihijatriju u Kantonu Sarajevo."

OBRAZLOŽENJE

Posljednjih godina je u porastu broj osoba počinilaca različitih prekršajnih i krivičnih djela, kod kojih je utvrđeno da boluju od nekog mentalnog poremećaja, a kojima je sud izrekao mjeru sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi (za neuračunljive i bitno smanjeno uračunljive)
U Kantonu Sarajevo ne postoji ustanova za adekvatno zbrinjavanje (čuvanje), liječenje i rehabilitaciju duševno poremećenih osoba počinilaca krivičnih dijela, a postojeće zdravstvene ustanove nisu ni kadrovski ni prostorno osposobljene za ovakvu namjenu. Također u istinu nema mogućnosti za primjenu specifičnih programa liječenje i rehabilitacija istih.
Formiranjem ovako zamišljene ustanove, obezbijedilo bi se novo zapošljavanje, iskoristili do sada ne iskorišteni kapaciteti JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, kvalitetnije zbrinjavanje navedene kategorije osoba sa duševnim smetnjama i na kraju stvorila mogućnost obrazovanja i razvoja ove ipak specifične djelatnosti kao i značajnih novčanih ušteda ( npr. mogućnost pružanja usluga i za ostale kantone)

Naglašavam sljedeće:
Kanton Sarajevo kao i Federacija na raspolažu ni jednim krevetom za zbrinjavanje ovakvih pacijenata dok na primjer susjedna Hrvatska iam 357 kreveta za forenzičke bolesnike u 4 zdravstvene ustanove.

Glavni cilj je omogućiti da počinioci krivičnih dijela učinjenih u stanju neuračunljivosti budu adekvatno institucionalno smješteni gdje će im biti omogućeno liječenje i rehabilitacija, ali i čuvanje u cilju zaštite same osobe i okoline od agresivnog ponašanja.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Elvedina Okerića nalazi se u prilog.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva