Rasim Smajić

Saziv: 
2014-2018
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
U sazivu: 
Utorak, 11 Novembar, 2014
Pripadnost stranci: 
Bosanska stranka-Mirnes Ajanović
Član kolegija: 
Ne