Odgovori na zastupnička pitanja

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Bibija Kerla

Damir Nikšić

Senad Hasanović

Aljoša Čampara

Dževad Poturak

Jasna Duraković

Bilsena Šahman

Zvonko Marić

Arijana Memić

Danijela Kristić

Elmedin Konaković

Vibor Handžić

Vildana Bešlija

Haris Pleho

Samra Ćosović-Hajdarević

Neira Dizdarević

Damir Marjanović

Segmedina Srna-Bajramović

Mirza Čelik

Admela Hodžić

Hamed Aljović

Elvis Vreto

Amra Junuzović-Kaljić