Amra Junuzović-Kaljić

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
Klub stranaka: 
KLUB NBL_SAMOSTALNI ZASTUPNICI
U sazivu: 
Petak, 16 Novembar, 2018
Pripadnost stranci: 
Nezavisna bosanskohercegovačka lista
Član kolegija: 
Ne
Image: 
Položaj u klubu naroda: 
Predsjednik
Položaj u klubu stranaka: 
Član