Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Sejo Bukva,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto u monografiji koju je izdao ovaj Fond sa svim slikama i popisom šehidskih mezarja i spomen obilježja nema i spomen obilježja "Brezovača" općina Hadžići, iako je u tom spomen obilježju ukopano troje boraca i to šehid Adnan Došlić, poginuli borac Čedomir Domuz i poginula pripadnica za posebne namjene "Zulfikar" Milica Marković? Samim tim postavlja se pitanje kako i ko održava spomenuto obilježje?

Proslijeđeno:
Fond KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje upučeno Tužilaštvu Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Kada se očekuje raspisivanje javnog poziva za naplatu potraživanja zaposlenika po pravosnažnim i izvršnim presudama u 2016. godini

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Adnan Solaković,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Obratila nam se grupa građana – ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u vezi na korištenje parking mjesta obilježenih za vozila sa vidno postavljenom, jedinstvenom, parking naljepnicom za tu vrstu parking mjesta, a koju izdaje MUP. Problem su nesavjesni vozači koji prakiraju vozila koja su obilježena sa nevažećim naljepnicama ili raznim akreditacijama, te ova grupa građana veoma često nema mjesta na tim parkinzima.
Ovako često uzurpiranje navedenih parking mjesta dovodi do diskriminacije invalida od strane zdravih ali nesavjesnih vozača. Stoga tražimo od nadležnih iz MUP-a, da u redovnim poslovima na terenu obilaze ova parking mjesta, te sankcionišu parkirana vozila bez adekvatne, validne naljepnice koju izdaje MUP-ov odjel za registraciju vozila, a na osnovu Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetims ( Sl. glasnik br. 13 od 27. Februar 2007. godine)
Razumijemo složenu sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo te da je ovaj slučaj manjeg
značaja, ali je za invalide ovo vrlo ozbiljan problem te smatramo da ga je moguće riješiti.

Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ana Babić,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

U nadi da ukažu na vrlo ozbiljan problem nev funkcionalne fiskulturne sale, Vijeće roditelja i učenika zajedno sa direktoricom O.Š. Džemaludin Čaušević su me pozvali da ih posjetim i da pronađemo sistemsko rješenje za njihov problem. Ovoj djeci je potrebno omogućiti adekvatne uvjete za realizaciju nastave iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i normalan psihofizički razvoj. Škola je stara 54. godine ali nakon rata nije renovirana, kao što je slučaj sa ostalim školama i izgleda kao da je iz kamenog doba. Krov je od azbestnih ploča i prokišnjava, zidovi popucali, stolarija dotrajala.

I pored ovako teških uvjeta ova djeca - učenici postižu nevjerojatne sportske rezultate, a jedina im je želja da san o fiskulturnoj sali postane java.

Zato Vas molim, uvaženi ministri i zastupnici da se odmah izjasnimo po ovoj inicijativi, te je uputimo prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu.

lAona glasi:

/Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo^ da se u Budžetu planiraju sredstva za adaptaciju fiskulturne sale O.Š. Džemaludin Čaušević.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

"Za hitnu i detaljnu provjeru uzroka zaraze poljoprivrednog zemljišta, vode i poljoprivrednih proizvoda u naselju Zenik, Rakovica, općina Ilidža."

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Dževad Rađo,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Sindikat radnika trgovine i uslužih djelatosti Sindikalna podružnica KJP „ZOI 84“ Sarajevo, uputila mi je molbu da reagujem i postavim pitanje koje svakodnevno postavljaju radnici kompanije a ne dobivaju odgovore, te pitam slijedeće :
Šta je sa Statutom firme koji je po mišljenju radnika donesen nelegano te na taj način je uspostavljena i Uprava kompanije ?
Status provođenja sanacionog plana i programa kompanije koji je donesen od strane Skupštine Kantona Sarajevo ( 2013 – 2014godine) nije ispoštovan, koliko su radnici upoznati ispoštovan je samo segment uplate zaostalih plata i toplih obroka.
Šta je sa radnim mjestima, dolazi do zapostavljanja stručnosti i radnog iskustva pod okriljem sistematizacije radnih mjesta. Konstantno smjenjivanje „starog“ stručnog kadra i dovođenje novog nestručnog kadra ?
Ko je odgovoran za sanaciju piste za brzo klizanje ? Radovi koji su imali za cilj sanaciju same piste kao i magacinskih prostora u gorem su stanju nego prije sanacije.
Traži se odgovornost za urušavanje voznog parka i stanja vertikalnog transporta ( tri motora za pokretanje liftova su uništena zbog nemara pojedinaca koji nisu sankcionisani)
Pitanja iz radnog odnosa nisu regulisana ( zakonsko uporište donošenja odluka o minimalnoj plaći, dinamika isplate zaostalih plaća i toplih obroka, realizacija administrativnih zabrana na platama radnika po osnovu kredita, obustavljanje obračuna sindikalne članarine bez pristanka radnika).
Nadamo se da će navedna pitanja pokrenuti pozitivne procese u kompaniji te ista spriječiti propadanje „ZOI 84“

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Edin Forto,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem zastupničku inicijativu u vezi info-panoa koji bi pružali informacije o javnom gradskom saobraćaju.
„Po uzoru na druge evropske i svjetske gradove, Sarajevo treba imati kvalitetne info-panoe koji bi pružali informacije o javnom gradskom saobraćaju. Na takvim info-panoima nalazili bi se:
1. Mapa sa shematskim prikazom mreže javnog gradskog prijevoza, sa označenim svim tramvajskim, trolejbuskim, autobuskim i minibuskim stajalištima, trasom saobraćanja vozilai odgovarajućom legendom. Na mapi bi također trebale biti označene i u pomenutim shemama prikaz ucrtane sve bitne gradske lokacije, kulturne i historiske, kao i sdministrativne, obrazovne i zdravstvene institucije, policiske stanice, aerodrom, željeznička i autobuska stanica te parkovi, trgovi, mostovi, riječni tokovi i sve drugo što bi moglo olakšati orijentaciju u našem gradu i naravno naziv samog stajališta.
2. Prikaz aktuelnih redova vožnje vozila koja saobraćaju trasom na kojoj je stajalište.
3. Informacije o cijenama karata za korištenje usluga javnog gradskog prijevoza.

Osom turistima i turistkinjama, ovo je potrebno i našim sugrađanima i sugrađankama, s obzirom da mnogi od njih, koji nisu redovni korisnici pojedinih linija, često nisu sasvim upoznati sa trasom saobraćanja vozila javnog gradskog saobraćaja niti sa tačnom pozicioniranošću svih stajališta, što je posebno slučaj sa autobuskim i minibuskim saobraćajem. Stoga, Klub zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo podnosi inicijativu za izradu ovakvih info-panoa i njihovo postavljanje na stajališta i u pojedina vozila javnog gradskog saobraćaja, ali i njihovo objavljivanje na zvaničnu web stranicu gradskog prijevoznika, a sve sa ciljem jednostavnijeg kretanja glavnim gradom naše države.

S obzirom da je Premijer u medijima najavio rekonstrukciju i modernizaciju stajališta javnog prijevoza, smatramo da se i ova naša inicijativa idealno uklapa u taj proces.“

Odgovor:

Odredbama Pravilnika o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo” (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj: 28/09), propisan je da na terminalu mora biti jasno istaknut red vožnje linija koje polaze s terminala, a stajališta moraju imati istaknut izvod iz reda vožnje. Samim tim prijevoznici su u obavezi da daju osnovne podatke o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo.

Smatrajući da je to nedovoljno, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je pokrenulo niz projekata kako bi unaprijedilo informisanost...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Program povezivanja poduzetnika-proizvođaća i i škola u Kantonu Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 167. stav 1. Zakona o vodama KS, a u skladu sa članom 177. stav 3, Federalnog zakona o vodama, Skupština KS na prijedlog Vlade treba donijeti petogodišnji plan upravljanja vodama. Rok donošenja plana je dvije godine. Zakon je donešen 2010. Da li je usvojen ovaj plan?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Elvedin Okerić,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem zastupničku inicijativu za finansiranje izgradnje spomen obilježja prvoj uniformisanoj žrtvi Grada Sarajeva – Samiru Mišiću.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim ministricu zdravstva da mi odgovori zašto je u periodu od 01.01.2007. do 31.03.2015. godine, broj zaposlenih u Javnoj ustanovi "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo, povećan za 323 uposlenika, a posebno zašto je povećan broj administrativnih, tehničkih i ostalih radnika, kao i doktora stomatologije i da li je zapošljavanje izvršeno po pozitivnim zakonskim propisima i ako nije da poduzme mjere predviđene zakonom?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

"Da Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine" FbiH br. 45/2) izvrši nadzor nad zakonitošću rada ne registrovanog "Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo" i o tome pismeno obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo."

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

"Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi dostavi imena i prezimena svih osoba koja koriste stanove koji su upisani u knjigovodstvene i finansijske knjige Zavoda, kao i pravni osnov za to, uključujući i stanove Zavoda, koji su dati na čuvanje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvu za stambene poslove Kantona Sarajevo i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH? "

Proslijeđeno:
Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

Kemal Ademović,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona Sarajevo preduzme sve neophodne mjere i radnje kako bi zaposlenicima u Kantonu Sarajevo koji ostvare pravo na penziju osigurala potrebnu zdravstvenu zaštitu."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim vas da mi dostavite imena i prezimena svih studenata koji su radili ili rade u JU "Studentski centar" putem "Studentskog servisa" koji se nalazi u sklopu JU "Studentski centar" u proteklih 10 godina."

Proslijeđeno:
JU Studentski centar
Puni tekst pitanja:

S obzirom da sam se protekle dvije sjednice bavio potencijalnim kriminalnim radnjama u JU "Studentski centar" Sarajevo te da sam dobio od tužiteljstva informaciju da je formiran krivični predmet, ovim putem dostavljam tužilaštvu i dodatne informacije a koje ću predati službama."

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Želim podsjetiti da još uvijek nisam dobila odgovor na zastupničko pitanje postavljeno 07.10.2015. godine, a koje glasi:Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade? U sklopu odgovora sam tražila detaljnu informaciju o stanju u oblasti rudarstva i eksploatacije prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo, sa osvrtom na stanje obaveza i potraživanja po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina i geoloških istraživanja.
Pošto je Vlada predložila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkom istraživanju, i to u skraćenom postupku, prethodno pitanje dopunjujem sljedećim:
-Koje je stanje obaveza i uplata po osnovu Odluke o plaćanju naknade za geološko istraživanje na dan 31.12.2015. godine;
-Koliko je bilo slučajeva detaljnog geološkog istraživanja u svrhu navedenu u članu 8. Stav (4) Zakona bez odobrenja nadležnog Ministarstva?"

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"U skladu sa Poslovnikom Skupštine podnosim inicijativu:Tražim od Vlade KS da pokrene postupak raskida ugovora koji je štetan za Kanton Sarajevo a odnosi se na zakup stanova na području naselja Otes sa firmom GPA društvo za razvoj i stanogradnju doo Sarajevo."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, upućeno Vladi Kantona Sarajevo, koje se odnosi na obavezu plaćanja administrativnih taksi za nezaposlene osobe.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem zastupničku inicijativu koja se odnosi na prostor ispred Pozorišta mladih Sarajevo, koji je pretvoren u parking

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo, podržava Inicijativu da se na narednu sjednicu Skupštine uvrsti tačka dnevnog reda: Informacija o saznanjima i poduzetim mjerama nadležnih tijela po pitanju slučaja trovanja djece u JU „Djeca Sarajeva“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
29.02.2016

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"S obzirom da shvatam nakon svih zasjedanja da se bavimo ponekad i nekim “lajt” temama na skupštini što svakako građani ne očekuju od nas, već da se uhvatimo u koštac sa rješavanjem njihovih vitalnih problema. Tako sam nedavno prisustvovao i tematskoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža na kojoj sa žaljenjem konstatujem da nisu prisustvovali predstavnici Vlade ni Skupštine koji su uredno na vrijeme pozvani. Tamo je raspravljano o teškim posljedicama koje će izvazvati procesi koji se dešavaju u vodozaštitnoj zoni koja je podjeljena u 4 pojasa. Bespravna izgradnja je već odavno premašila brojku od preko 10.000 objekata i isto toliko septičkih jama koje ozbiljno ugrožavaju sva izvorišta ili su ih već ugrozili i prosto je nevjerovatno da voda sa tih izvorišta može biti ispravna za piće. Na žalost taj proces se nekontrolisano i dalje nastavlja, čak i stručnjaci sumnjaju u ispravnost vode kojom se snadbjava grad Sarajevo, jer povećanom dozom hlora bakteriološka ispravnost se može postići zato što hlor ubija žive organizme pa tako i bakterije, ali istovremeno je štetan za ljudski organizam. Međutim velika je enigma broj prisutnih teških metala u vodi koji itekako ugrožavaju ljudsko zdravlje. Mene također Iilidža podsjeća na jedan svojevrsni čardak ni na nebu ni na zemlji, utoliko prije što ljudi ne mogu legalizirati svoje bespravno izgrađene objekte iz razloga što su taoci političkih i svakih drugih igara jer im se u vrijeme predizbornih kampanja govori kako svako drugi ko dođe na vlast srušit će njihove bespravno izgrađene objekte, i da je jedina brana za to biranje istih političkih opcija i strukutra koje to tobože štite njihovu bespravnu izgradnju. Dakle građani su taoci politike i mislim da ima, i postoji način da im se napokon počnu legalizirati objekti a time bi se punio i općinski budžet po osnovu naplate za građevinske i urbanističke saglasnosti, što bi dalo dodatni razvojni zamajac ove perspektivne općine, ali istovremeno i pravljenje sistema u smislu planske izgradnje i stvaranja kanalizaciong sistema u kojem bi bili uključeni svi stanovnici tako da bi došlo do eliminacije septičkih jama koje dugorčno ugrožavaju vodu za piće. Stoga, a i zbog mnogih drugih stvari predlažem da skupština održi tematsku sjednicu na kojoj bi bili doneseni zaključci koji bi pomogli rješavajnju nagomilanih problema u ovoj općini i da se formira mehanizam nadozora provođenja tih mjera koje bi bile usvojene na skupštinskom zasjedanju."

Odgovor:

Odgovor:

Ministarstvo privrede će podržati sve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu vode kao veoma bitnog prirodnog resursa, a koje će se odvijati i provoditi isključivo u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Mišljenja smo da će održavanje Tematske sjednice koja će razmatrati zaštitu izvorišta "Sarajevsko polje", doprinijeti rješavanju ovog dugoročnog problema. Također u pripremi sjednice se trebaju uključiti i druga ministarstva i javna preduzeća i ustanove koji provode aktivnosti u vodozaštitnim zonama, te općine na čijem području se nalaze zone sanitarne zaštite.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona