Odgovori na zastupnička pitanja

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Segmedina Srna-Bajramović

Samra Ćosović-Hajdarević

Vibor Handžić

Amel Mekić

Neira Dizdarević

Senad Hasanović

Arijana Memić

Vildana Bešlija

Elvis Vreto

Bibija Kerla

Zvonko Marić

Sead Milavica

Mirza Čelik

Igor Stojanović

Samir Suljević

Vedran Jakupović

Damir Nikšić

Admela Hodžić

Elvedin Okerić

Jasna Duraković

Dževad Poturak

Amra Junuzović-Kaljić

Smiljana Viteškić

Danijela Kristić

Damir Marjanović

Aljoša Čampara

Haris Pleho