Zastupnička pitanja

Elza Gaković

Elza Gaković

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u ulici Gajevi bb. MZ „Gajevi“, Općina Ilijaš postavi pet sijalica ulične

rasvjete.

Obrazloženje

Elektrodistribucija Ilijaš je u protekloj godini postavila pet stubova za priključak električne

energije domaćinstvima u ulici Gajevi bb. Obzirom da je ulica Gajevi bb mjesto gdje stanuju

ljudi i gdje se nalaze i određeni broj vikend objekata te da se ovaj dio puta koristi za odlazak u

područnu školu, iz sigurnosnih razloga iniciram postavljanje rasvjetnih tijela na postojeće stubove.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

1. Pitanje za ministra Vranića je li istina da Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, sada dok jos traje epidemija i zbog važnosti nadzora nad zaraznim bolestima, nema rukovodioca Službe epidemiologiju niti voditelja Odjela zaraznih bolesti?

2. Je li istina da u Kantonu Sarajevo nema antirabicne vakcine, dok svi drugi kantoni imaju, i zasto Zavod za javno zdravstvo nije nabavio tu vakcinu niti vakcinu za pneumokok? Je li istina da pomenute vakcine posuđuju od drugih kantona?


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova čija je djelatnost zaštita reproduktivnog zdravlja žena i materinstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalistučko – konsultativna dijagnostika. Obzirom da smo svjedoci na žalost čestih teških dijagnoza a u nedostatku opremljenosti Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka,

Iniciram kupovinu ultrazvučnog aparata sa tri sonde za potrebe Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka.

Nabavka ovag ultarzvučnog aparata pacijenticama sa područja općine Novi Grad Sarajevo pružila bi se kompletnija i kvalitetnija ginekološka i radiološka zdravstvena usluga.


20.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za davanje jednokratne pomoći u iznosu od 15 000.00 KM od strane Kantona Sarajevo za sve opštinske i kantonalne GSS KS za kupovinu nove opreme, i to za:

GSS Novi Grad

GSS Ilidža

GSS Kanton Sarajevo

GSS stanica Sarajevo


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

1. Građani kao i savjeti MZ „Briješće“ i MZ „Naselje heroja Sokolje“ unazad dvije godine traže produženje Centrotrans linije Otoka – Sokolje do okretaljke na spoju ulica Briješće Brdo sa Adema Buće. Nekada ranije iz Ministarstva saobraćaja KS im je odgovoreno da je ova linija registrovana kao privremena autobuska linija na period od tri mjeseca. Međutim linija funkcioniše već dvije godine i nema više status privremene.

Iniciram da se linija Otoka – Sokolje modifikuje i produži do spoja ulica Briješće Brdo i Adema Buće. Produženjem ove linije pomenuti prevoz bi mogli koristiti stanovnici mjesnih zajednica Briješće i Alipašin Most I.

Ono što je posebno važno jeste da pomenutu liniju koriste djeca koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ koja svakodnevno moraju pješačiti velike dionice do prve autobuske stanice.

Modifikacijom i produženjem linije Otoka – Sokolje sigurnost djece koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ bi se poboljšala a svakako i svakodnevica svih građana prilikom odlaska na posao.

2. Iniciram korekciju reda vožnje kombi vozila koje saobraća na relaciji Otoka – Briješće.

Građani su 2018. godine pisali peticiju i tražili da se red vožnje koriguje tako da posljednji red vožnje bude u 23:00 h, kao i da se vikendom ubace dodatni redovi vožnje jer su postojeći nedostatni.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

U periodu od par dana na Dobrinji, na istoj lokaciji na žalost automobilom su udarena dva pješaka. Na ovaj problem upozoravalo se i u ranijem periodu ali se ništa nije poduzelo da se pješački prelaz na spoju ulica Salke Nezečića i Grada Bakua učini bezbijednim za svakodnevnu upotrebu.

Iniciram da se na pomenutoj lokaciji ograniči kretanje automobila na brzinu od 50km/h i da se postavi radarska kontrola.


Elza Gaković

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Posljednji slučajevi zaraze studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Q groznicom nameću jedan temeljitiji rad i pripremu farmi za praktičnu nastavu studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Postavljam pitanje za koji tražim usmeni odgovor ministra privrede:

- Da li je rađena analiza zaraznih bolesti (zoonoza) životinja na PD “Butmir” I ostalim farmama na kojim studenti obavljaju praktičnu nastavu?

- ako je rađena analiza ko je radio analizu i kojim metodama je analiza rađena?

- koliko često se na godišnjem nivou radi analiza životinja na zarazna oboljenja na PD “Butmir” i na ostalim farmama?

- Da li je Inspektorat veterinarske inspekcije KS izvršio pregled živototinja na PD “Butmir” i ukoliko je izvršen pregled tražim da mi se dostavi zapisnik.

Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

- obzirom da su Budžetom Ministrarstva privrede Kantona Sarajevo za 2022.godinu predviđena finansijska sredstva u visini od 500 000.00 KM za namjenu veterinarsko zdravstvenih pregleda I kontrole podnosim inicijativu da se vrše obavezne godišnje analize životinja u cilju sprečavanja, otkrivanja, kontrole i suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti i da tek nakon dostavljanja potvrde farmi na kojim se realizira praktična nastava prema Veterinarskom fakultetu u Sarajevu o negativnim uzorcima na zoonoze i druge zarazne bolesti studenti se šalju na praksu.

- U okviru ovoga podnosim inicijativu za kupovinu jednoktarne zaštitne opreme za studente Veterinarskog fakulteta u Sarajevu koja je neophodna kao uslov za sigurnu zaštitu na određenim praktičnim vježbama.


Elza Gaković

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram izgradnju kanalizacione mreže u ulici Dobroševićka prije rekonstrukcije pomenute saobraćajnice.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram izdvajanje million (1 000 000,00) KM u budzetu Kantona Sarajevo za 2023.za rješavanje vodosnabdijevanja mjesne zajednice Rječica.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram izdvajanje sredstava u budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu za izgradnju javne garaže na području mjesne zajednice Alipašino Polje B faza kod džamije Kralj Fahd.


Elza Gaković

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram usvajanje idejnog projekta za odvodnju fekalne kanalizacione mreže firme ENOVA za područja mjesne zajednice "Zabrđe " i mjesne zajednice "Dobroševići".
Inicijativu upućujem Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i iniciram prihvatanje idejnog projekta od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Vodovoda i kanalizacije Sarajevo idejnog projekta fekalne kanalizacione mreže firme ENOVA.
Dodatno alarmantno stanje zbog nepostojanja fekalne kanalizacione mreže usložava i nefunkcionisanje kolektora procjednih voda iz trupa RCUO "Smiljevići".
Procjedne vode trupa deponije "Smiljevići" netretirane otvoreno tekući gusto naseljenim dijelom mjesne zajednice "Zabrđe" izazivaju veliku opasnost po zdravlja stanovnika te se na kraju kao takve ulivaju u rijeku Bosnu.
Idejni projekat firme ENOVA tretira i ovo pitanje procjednih voda te tražim hitno odobravanje ovog projekta.